sprite
Gemeente Zemst

Diversiteit

Diversiteit en integratie

De samenleving in Zemst wordt steeds meer divers. In Zemst heeft ongeveer 7% van de totale bevolking een andere origine dan de Belgische. Bovendien zouden er al zo’n 79 verschillende nationaliteiten in Zemst vertegenwoordigd zijn. Deze diversiteit betekent een grote meerwaarde voor de samenleving. Het contact met andere culturen, visies, tradities, enzovoort, is zeer verrijkend en leerrijk voor de samenleving. Toch vergt het van de gemeente ook de nodige inspanningen om voor iedereen gelijke kansen te creëren en iedereen voldoende te betrekken bij het gemeenschapsleven. Daarom wil de gemeente een degelijk beleid voeren om integratie in de samenleving te bevorderen en om er voor te zorgen dat elke inwoner zich thuis voelt in Zemst.

 

Sinds 2012 heeft de gemeente Zemst  een gemeentelijk integratiebeleid en een integratiedienst om dit beleid uit te voeren. op. Dit gemeentelijk integratiebeleid bevat verschillende initiatieven om onder meer oefenkansen Nederlands te creëren, de sociale cohesie in de samenleving te versterken en de dienstverlening zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. Kortom, initiatieven die er voor moeten zorgen dat elke inwoner van Zemst dezelfde kansen krijgt in de gemeente.

 

De gemeente heeft een aantal gemeentelijke taalinitiatieven opgestart. Voor meer informatie over het leren van Nederlands kan je terecht bij het Huis van het Nederlands. Aan mensen die een cursus Nederlands gevolgd hebben, komt de gemeente ook tussen in het inschrijvingsgeld. Meer informatie en de voorwaarden vind je terug bij de terugbetaling (50%) van het inschrijvingsgeld van cursus NT2.

 

Nieuwe inwoners die nog niet erg lang in België wonen kunnen via het Onthaalbureau Inburgering een inburgeringsprogramma volgen. Het Onthaalbureau helpt mensen om hun weg te vinden in de Belgische samenleving.

 

Meldingen, klachten of vragen over discriminatie, vooroordelen, racisme, en dergelijke kunnen steeds gemeld worden op de gemeente. Je kan ook steeds een melding doen bij het Meldpunt Discriminatie. Een medewerker van het Meldpunt bekijkt de melding en zoekt samen met jou naar een gepaste oplossing.

Gemeentelijk Integratiebeleidsplan

Het gemeentelijk integratiebeleidsplan bevat zes prioritaire doelstellingen waarrond de gemeente de komende jaren wil werken. De doelstellingen zijn gebaseerd op een uitgebreide omgevingsanalyse die uitgevoerd werd in het kader van dit integratiebeleidsplan. De knelpunten die uit de analyse naar voor kwamen, zijn de basis geweest voor het bepalen van de prioritaire doelstellingen.

De zes prioritaire doelstellingen voor de gemeente Zemst zijn:

 • De gemeente wil een taalbeleid voeren met oog op het verhogen van gelijke kansen en het stimuleren van Nederlandstalige participatie aan de samenleving.
 • De gemeente wil de sociale samenhang versterken door mensen met elkaar in contact te brengen, door het respect tussen de mensen te bevorderen en door iedereen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan het gemeenschapsleven.
 • De gemeente wil de eigen dienstverlening en voorzieningen zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk maken, eveneens met aandacht voor diversiteit.
 • De gemeente wil niet-gemeentelijke organisaties en voorzieningen stimuleren om rekening te houden met diversiteit in hun werking en om gelijke kansen voor alle burgers na te streven.
 • De gemeente wil haar burgers voldoende laten participeren in het lokaal beleid.
 • De gemeente wil een kwaliteitsvol beleid voeren.

Aan deze zes doelstellingen worden tal van acties gekoppeld die de komende jaren uitgevoerd zullen worden. Deze acties gaan over projecten, initiatieven, evenementen of maatregelen die moeten bijdragen tot het behalen van de doelstellingen.

 

Het volledige gemeentelijk Integratiebeleidsplan kan je hier downloaden.

Integratiedienst

Sinds juli 2012 is de integratiedienst aan de slag. In de eerste plaats moest de integratiedienst het gemeentelijk Integratiebeleidsplan opstellen. Sinds de erkenning van de integratiedienst en van het gemeenlijk Integratiebeleid door de Vlaamse Gemeenschap (maart 2013) geeft de integratiedienst het lokale integratiebeleid mee vorm. Dit gebeurt onder andere door:

 • Andere gemeentelijke diensten, scholen, verenigingen, adviesraden,… te stimuleren om rekening te houden met de etnisch-culturele diversiteit binnen de samenleving en hen daarbij te ondersteunen.
 • Overleg op gang te brengen tussen de verschillende gemeentelijke diensten over thema’s zoals diversiteit en integratie.
 • De uitwerking en opvolging van het gemeentelijk Integratiebeleidsplan te coördineren.
 • Contacten te onderhouden met verschillende bevolkingsgroepen, verenigingen en voorzieningen in de gemeente en hun aandacht voor etnisch-culturele diversiteit aan te wakkeren.

De lokale integratiediensten worden erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De bepalingen en voorwaarden voor deze erkenning zijn opgenomen in het Vlaamse Integratiedecreet. Erkende integratiediensten ontvangen een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze subsidie wordt door de gemeente gebruikt voor personeels- en werkingskosten van de integratiedienst.

 

De integratiedienst Zemst werkt nauw samen met het Provinciaal Integratiecentrum (PRIC). Het PRIC ondersteunt lokale besturen in Vlaams-Brabant opdat de besturen een beleid zouden voeren dat rekening houdt met de diversiteit van de inwoners.

 

Contact:

Integratiedienst

Liesbeth Michiels – Integratieambtenaar

De Griet 1

1980 Zemst

Tel.: 015/61.88.92

integratie@zemst.be

 

Nuttige links:

 

Agentschap Integratie en Inburgering

Tour & Taxis - Koninklijk pakhuis

Havenlaan 86C - bus 212

1000 Brussel

Tel.: 02 205 00 50

www.integratie-inburgering.be

 

Kruispunt Migratie-Integratie vzw

Vooruitgangstraat 323/1

1030 Brussel

Tel.: 02/205 00 50

Fax.: 02/205 00 60

www.kruispuntmi.be

 

Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Team Integratie

Boudewijngebouw

Boudewijnlaan 30 bus 70

1000 Brussel

Tel.: 02/553 33 12

Fax.: 02/553 01 92

www.integratiebeleid.be

Agentschap Integratie en Inburgering

Logo Agentschap Integratie en InburgeringHet het Agentschap Integratie en Inburgering maakt je wegwijs in België en Vlaanderen, volgens het officiële inburgeringsprogramma van de Vlaamse Overheid. Het doel is om mensen van buitenlandse origine te stimuleren om voldoende te participeren aan de samenleving. Het het Agentschap Integratie en Inburgering maakt de nieuwe burgers wegwijs en zet daarbij volop in op zelfredzaamheid.

 

Een inburgeringsprogramma is bedoeld voor verschillende groepen, bijvoorbeeld:

 • Voor wie nog niet lang in België woont.
 • Voor wie al langer dan een jaar in België woont en van buitenlandse origine is.
 • Voor Belgen geboren in het buitenland waarvan minimum 1 van de ouders niet in België geboren is.

Wil je graag weten of je een inburgeringsprogramma kan of moet volgen, neem dan contact op met het het Agentschap Integratie en Inburgering. Zij kunnen jou vertellen of je in aanmerking komt voor inburgering en of dit een recht of een plicht is voor jou.

 

Wat houdt het inburgeringsprogramma in?

 • Een cursus maatschappelijke oriëntatie. In deze cursus leer je verschillende weetjes over het leven in Vlaanderen. Je kan er ook terecht met jouw vragen over werken, het vinden van een goede opleiding, de zorg voor de kinderen, mobiliteit, wonen, gezondheidszorg, cultuur, en andere interessante thema’s. Je kan tijdens de cursus ideeën en ervaringen uitwisselen met andere cursisten.
 • Een cursus Nederlands.
 • Begeleiding door een professionele trajectbegeleider. Deze begeleider helpt jou in een taal die je begrijpt. Deze begeleider helpt je op weg om in België een interessant leven uit te bouwen.

 

Het dienstverlening van het het Agentschap Integratie en Inburgering is gratis. Je kan ook een terugbetaling krijgen van kosten (openbaar vervoer, kinderopvang, cursusmateriaal) in het kader van het vormingsprogramma van inburgering.

 

In Vlaams-Brabant zijn er verschillende contactpunten van het Agentschap Integratie en Inburgering aanwezig. Het dichtstbijzijnde contactpunt voor inwoners van Zemst ligt in Vilvoorde.

 

Dit zijn de contactgegevens van het contactpunt Vilvoorde:
Benoit Hanssenslaan 7
1800 Vilvoorde
vlaams-brabant@integratie-inburgering.be
02 416 20 00

Voor de meest actuele openingsuren verwijs je best naar onze website: www.integratie-inburgering.be/contactpunt-vilvoorde.

 

Agentschap Integratie en Inburgering

Logo Agentschap Integratie en InburgeringHet Agentschap Integratie en Inburgering helpt volwassenen die Nederlandse les willen volgen met het vinden van een gepaste cursus. Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert zelf geen Nederlandse les maar het gaat voor geïnteresseerde personen op zoek naar een geschikte cursus Nederlands. Bovendien geeft het ook informatie over de inschrijving, de plaats en de data van de lessen. Je kan dus bij het Agentschap Integratie en Inburgering een volledig overzicht verkrijgen van alle cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) die in jouw buurt georganiseerd worden. Het Agentschap Integratie en Inburgering staat open voor iedereen en geeft gratis advies.

 

Met al jouw vragen over Nederlandse les, kan je dus terecht bij het Agentschap Integratie en Inburgering of bij de gratis infolijn 0800/123 00.

 

Voor inwoners van Zemst is het dichtstbijzijnde contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering in Vilvoorde of in Mechelen.

 

Contact:

 

Vilvoorde
Agentschap Integratie en Inburgering
Benoit Hanssenslaan 7
1800 Vilvoorde
vlaams-brabant@integratie-inburgering.be
02 416 20 00
www.integratie-inburgering.be/vlaams-brabant
Meest actuele openingsuren: www.integratie-inburgering.be/contactpunt-vilvoorde

 

Mechelen:
Agentschap Integratie en Inburgering
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
mechelen@integratie-inburgering.be
015 28 18 30 (inburgering) of 0487 16 60 14 (Nederlands leren)
www.integratie-inburgering.be/antwerpen
De meest actuele openingsuren van het contactpunt Mechelen: www.integratie-inburgering.be/contactpunt-mechelen

 

Gemeentelijke taalinitiatieven

 

De gemeente maakt werk van het creëren van oefenkansen Nederlands voor haar anderstalige inwoners. Hierbij heeft de gemeente aandacht voor een evenwicht tussen het oefenen van het Nederlands enerzijds en het bevorderen van het sociale contact tussen de inwoners andertijds.

Hieronder vind je een overzicht van taalinitiatieven in de gemeente:

 

 

1. BABBELCAFE ZEMST

Babbelcafé

 

Wat is het Babbelcafé?

-       Nederlands oefenen op een leuke en ontspannen manier

-       samen met andere anderstalige inwoners van Zemst

-       in een groepje of met iemand apart

-       met een Nederlandstalige persoon als begeleider. 

 

Het Babbelcafé is elke 1ste en 3e woensdag van de maand open, van 19.30 tot 21.30 uur (uitgezonderd vakanties).

Het Babbelcafé gaat door in de Hoeve, Meerweg 2A.

 

De eerstvolgende babbelcafés zijn op:

 • Woensdag 8 maart 2017
 • Woensdag 22 maart 2017
 • Woensdag 19 april 2017
 • Woensdag 26 april 2017
 • Diensdag 9 mei 2017 (toneelvoorstelling in CC Bolwerk)
 • Woensdag 17 mei 2017
 • Woensdag 7 juni 2017
 • Woensdag 21 juni 2017

Iedereen is van harte welkom. Deelnemen is gratis.

Als je graag wil komen, schrijf je dan in via integratie@zemst.be en vermeld of je in groep wil babbelen of één op één wil babbelen.

 

Neem zeker ook eens een kijkje op de facebookpagina!

 

 

2. SAMENLEZEN VOOR ANDERSTALIGEN

 

SamenLezen voor anderstaligen is:

 

Met anderen een verhaal ontdekken is leuker dan alleen…

Samen luisteren naar korte verhalen in eenvoudig Nederlands…

Er gezellig over praten…

Met een koekje en een drankje…

En je hoeft niets op voorhand te lezen.

 

Welkom!

 

Voor wie?

-      Je wil graag Nederlands oefenen in je vrije tijd

-      Je houdt van literatuur en lezen

-      Je hebt een stevige basiskennis van het Nederlands (richtgraad: vanaf module 2.2)

 

Wanneer?

-      Elke vierde vrijdag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur

-      De leesmomenten zijn op

 • 22 september 2017
 • 27 oktober 2017
 • 24 november 2017
 • 22 december 2017
 • 26 januari 2018
 • 23 februari 2018
 • 23 maart 2018
 • 27 april 2018
 • 25 mei 2018
 • 22 juni 2018

Waar?      

-      In de openbare bibliotheek van Zemst (Schoolstraat 23, 1980 Zemst)

 

Je mag gratis deelnemen, maar inschrijven is verplicht.

Dit doe je via de dienst Integratie: integratie@zemst.be of 015 61 88 92.

 

 

3. TAALPUNT NEDERLANDSTaalpunt Nederlands

 

Wil je Nederlands oefenen? Kom dan naar het Taalpunt Nederlands! 

Je vindt het Taalpunt in de hoofdbibliotheek in de buurt van de balie.

In het Taalpunt vind je materiaal dat je ondersteunt om Nederlands te leren. Je vindt er taalcursussen en leesboeken aangepast aan jouw niveau.

Meer informatie over het taalpunt kan je via de bibliotheek krijgen.

 

Het Taalpunt is een initiatief van de bibliotheek met ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant en in samenwerking met het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant.

 

 

3. WEEK VAN DE ANDERSTALIGE KLANTWeek van de anderstalige klant

 

Elk jaar organiseert de gemeente i.s.m. Unizo een 'Week van de anderstalige klant'.

Tijdens deze week leggen cursisten Nederlands een parcours af langs de lokale handelaars. Aan de hand van spreekoefeningen oefenen ze bij de handelaar hun Nederlands.

De week van de Anderstalige klant in Zemst loopt van 9 tot 13 oktober 2017 bij de deelnemende handelaars.

 

 

Voor meer informatie over alle initiatieven kan je terecht bij dienst Integratie, 015 61 88 92 of integratie@zemst.be.

 

 

 

Nuttige links over taal:

www.taalblad.be

www.cafecombinne.be

www.oefenhierjenederlands.be

Meldpunt Discriminatie

Logo Meldpunt Discriminatie

Ben je jong of oud? Woont jouw familie hier al duizend jaar, of is ze van elders afkomstig? Ben je hetero of holebi? Rijk of arm? Man of vrouw? Heb je een handicap? Wij willen iedereen alle kansen geven. Daarom sluiten we de ogen niet voor discriminatie.

 

Word je gediscrimineerd? Zie of hoor je dat iemand wordt gediscrimineerd? Contacteer dan het Meldpunt Discriminatie?


Het Meldpunt Discriminatie luistert, registreert en zoekt mee naar een oplossing. Dit gebeurt discreet, in alle vertrouwen en altijd in overleg.

 

Zemst hangt af van het Meldpunt Discriminatie Mechelen. Voor meldingen, klachten of vragen over discriminatie kan je bij dit Meldpunt terecht.

 

Contact:

Meldpunt Discriminatie Mechelen

Grote Markt 21

2800 Mechelen

Tel.: 0800 99 193

Meldpunt.discriminatie@mechelen.be

 

Het Meldpunt Discriminatie Mechelen werkt samen met tal van netwerkorganisaties. Bij deze netwerken kan je ook terecht met een melding, klacht of vraag over discriminatie, vooroordelen of racisme. Op het gemeentehuis kan je een brochure krijgen met de contactgegevens van deze netwerkorganisaties. 

 

 

 

Logo diversiteit

Terugbetaling (50%) cursusgeld NT2

Heb je tijdens het schooljaar 2016-2017 een cursus Nederlands als tweede taal (NT2) gevolgd en met succes afgerond?

Dan kan je bij de gemeente een terugbetaling van 50% van het inschrijvingsgeld bekomen.

 • Woon je in Zemst?
 • Heb je minimaal 120 uur lestijd gevolgd en ben je geslaagd voor het examen? Of heb je 80 % van de lestijd gevolgd?
 • Heb je van geen andere korting of vrijstelling op het cursusgeld genoten?

Vul dan snel het aanvraagformulier in en breng de nodige documenten naar de dienst Integratie. 

Het aanvraagreglement kan je hier terugvinden.

 

Het gemeentebestuur wil met deze tegemoetkoming het volgen van cursussen NT2 bevorderen. Kennis van onze taal maakt voor anderstaligen de deelname aan het lokale gemeenschapsleven maximaal mogelijk.

Gemeentevrienden

Wil je graag een Gemeentevriend?

Doe zeker mee als je

 • meer mensen en diensten wil kennen.
 • meer over jouw buurt wil weten.
 • al een klein beetje Nederlands spreekt.
 • je Nederlands nog wil oefenen.

Wat doe je samen met een Gemeentevriend?
Een Gemeentevriend is een Zemstenaar die tijd voor jou wil vrijmaken en jou wil leren kennen. Je kan bij hem of haar terecht om:

 • leuke dingen te doen en de omgeving te verkennen
 • de plaatselijke verenigingen te leren kennen
 • de juiste mensen en diensten te vinden die je kunnen helpen
 • Nederlands te oefenen.

Je ziet jouw Gemeentevriend ongeveer 2 keer per maand. Je kiest zelf wanneer. Samen doe je een uitstap of ontmoet je elkaar om te praten.

 

Woon je in Zemst?
Doe mee en contacteer ons!
Liesbeth Michiels
015 61 88 92
integratie@zemst.be