sprite
Gemeente Zemst

Mobiliteit en werken

Wegenwerken

Werken uitvoeren aan het openbaar domein is vaak een noodzaak om het domein op een kwalitatieve en verkeersveilige manier in te richten. Uietraard gaan dergelijke werken ook vaak gepaard met hinder voor omwonenden en handelaars, maar ook voor de gebruikers die soms voor lange duur locaties niet kunnen bereiken.

Om zoveel mogelijk de hinder te beperken wil de gemeenten intensief inzetten op een uitgebreide communicatie, één van de onderdelen van een minder-hinderbeleid.

In het kader van preventieve maatregelen zijn oa volgende stappen gezet:

 • er worden infofolders aangemaakt en verspreid naar omwonenden, langswoners, handelaars
 • de infofolders komen ook op de website
 • er is een permanente en wekelijkse update van de opvolging van de werken, per werf vindt u die info hier online.

Mocht U alsnog vragen hebben, kan U zich richten tot de diensten of het bestuur.

Beter een snelle boodschap opdat we er iets aan kunnen doen, dan een sluimerende ergernis...

Neem een kijkje op Geopunt - Hinder in kaart en kijk waar er hinder is.

Meer informatie over de huidige wegenwerken (oa. korte beschrijving van de werken, stand van zaken, wegomlegging, ...) vind je hier.

 

Sneeuw en ijs

De gemeente Zemst wil tijdens de winter een optimale veiligheid bekomen en zet hiervoor alle beschikbare middelen in. Hiervoor werd een strooiplan uitgewerkt met voorrang voor schoolomgevingen, openbare gebouwen, voor alle trajecten waar openbaar vervoer rijdt en voor andere prioritaire wegen. Ook de meest gebruikte voet- en fietspaden worden meegerekend.

Alle informatie ivm sneeuw- en ijzelbestrijding kan je hier terugvinden:

Aanvullende verkeersreglementen

Aanvullend reglement over het wegverkeer

Signalisatie op de openbare weg mag niet zomaar geplaatst worden. Voor bepaalde signalisatie is er een aanvullend reglement nodig (zoals voorgeschreven in de wetgeving), waarin verduidelijkt wordt waarom die signalisatie er geplaatst wordt.

Een Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer, kortweg 'Aanvullend reglement Verkeer' regelt alle specifieke voorschriften op de openbare wegen. 

Bevoegdheid
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om aanvullende reglementen vast te stellen voor gemeentewegen. Aanvullende reglementen op gewestwegen moeten na goedkeuring door de gemeenteraad nog goedgekeurd worden door de Administratie Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest. in Zemst werd deze bevoegdheide gedelegeerd naar het college van burgemeester en schepen.

De bevoegde minister is de minister van openbare werken (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Wegen en Verkeer) voor de gewestwegen en de kruispunten van de gewestwegen. 

De aanvullende reglementen verkeer worden voorbereid door de verkeersambtenaar en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, zo nodig geadviseerd door de verkeerscommissie, de mobiliteitscel, de diensten van de Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en/of de politiediensten.

Verkeersmaatregelen

Hieronder geven we een overzicht van de genomen verkeersmaatregelen sinds 01-01-2013:

 

zitting CBSaanvullend reglement
20-11-2017Parkeerplaatsen voorbehouden voor het laden van elektrische voertuigen
23-01-2017snelheidsbeperkingen Brusselsesteenweg (N1)
23-01-2017snelheidsbeperking Damstraat (N267)
23-01-2017parkeerverbod Dorpsstraat Weerde
27-12-2016verboden toegang Molenheide
12-12-2016schoolstraat Bovenweg
28-11-2016parkeerverbod toegangsweg Aquafin Humbeeksebaan
21-11-2016gewichtsbeperking tot 3,5 ton Pater Penninckxstraat
24-10-2016oversteekplaats voor voetgangers Waenrodehof
19-09-2016stilstaan- en parkeerverbod Hoge Buizen
29-08-2016parking WIK - GBS De Pimpernel
08-08-2016oversteekplaats voor voetgangers Bovenweg
12-07-2016Fietsstraat Graaf Cornet
27-06-2016Beperkte toegang Bos-van-Aa
20-06-2016Parking De Melkerij
30-05-2016Parkeerverbod: Pater Van Beverweg Zemst
23-05-2016Plaatselijk verkeer Achter de Melkerij
25-04-2016Parkeerverbod: Berkenstraat
18-04-2016(oude) Brusselsesteenweg: afgebakende parkeerplaatsen
29-03-2016kerkplein Elewijt: verboden doorgang
25-01-2016Molenveld: parkeerverbod toegangsweg GBS De Regenboog
11-01-2016Lindestraat parking WZC Releghem: eenrichtingsverkeer
21-12-2015Waterleestweg: verboden doorgang
30-11-2015Schoolstraat Kloosterstraat
16-11-2015Spiltstraat: parkeerverbod
17-08-2015Bebouwde kom (oude) Tervuursesteenweg
13-07-2015Parkeerverbod Meerweg
22-06-2015Verboden toegang buurtweg 45 Hofstade
15-06-2015Parkeerverbod Ketelveldweg
11-05-2015Toegang aangelanden dienstweg Zemstsesteenweg - Geerdegemstraat
27-04-2015Signalisatieplan Damstraat
13-04-2015Afgebakende (mindervaliden)parkeerplaatsen
16-03-2015Parking De Melkerij max. 3,5 ton
09-03-2015Opheffing parkeerplaats mindervaliden Tervuursesteenweg 209
02-02-2015Verboden toegang dienstweg Zemstsesteenweg - Geerdegemstraat
26-01-2015Eenrichtingsverkeer Leopoldstraat
05-01-2015Eénrichtingsverkeer parking school De Regenboog
22-12-2014Parkeer- en stilstandverbod hoofdingang Bloso
10-11-2015Solariumlaan: zone 30
13-10-2014plaatselijk verkeer Zenneweg
08-09-2014opheffing parkeerplaats Tervuursesteenweg 647
01-09-2014éénrichting en schoolstraat Waterleestweg
01-09-2014Elzenstraat: zone 30
26-05-2014verboden toegang buurtweg 54 Eppegem
31-03-2014verboden toegang > 7,5 ton Burggraaf Terlindenlaan
03-03-2014weg voorbehouden voor landbouwvoertuige e.a. Werfheide
03-03-2014overlangse markering Rekelstraat
09-12-2013éénrichting Victor Servranckxstraat
25-11-2013oversteekplaatsen Stationslaan-Kloosterstraat
21-10-2013éénrichting parking Waterleest
02-09-2013parkeerplaats mindervalide Kasteelstraat
26-08-2013'schoolstraat' Waterleestweg
26-08-2013verkeersgeleider Bovenweg
26-08-2013parkeerverbod Kloosterstraat
22-06-2013verplicht fietspad Zemstsesteenweg
10-06-2013plaatselijk verkeer Gasthuishofweg
29-04-2013wegversmalling op Humbeeksebaan t.h.v. woning met huisnummer 131
29-04-2013wegversmalling op Zemstsesteenweg t.h.v. Barebeek
29-04-2013wegversmalling op Linterpoortenlaan t.h.v. Kluisweg
25-03-2013

parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap, ter hoogte Tervuursesteenweg 647

besluit MOB (10-05-2013)

25-02-2013parkeerverbod in Erasmuslaan in doodlopend stuk naar crematorium
18-02-2013wegversmalling en stilstand-en parkeerverbod Dynastiestraat t.h.v. woning nr. 35-37 en 62-64
11-02-2013signalisatieplan Waenrodehof - Beekstraat

 

Procedure

 • Het dossier wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Indien er effectief een aanpassing dient uitgevoerd te worden, wordt het dossier overgemaakt aan de Vlaamse Overheid (MOB).
 • De Vlaamse Overheid deelt ons binnen de 60 dagen eventuele opmerkingen mee.
 • Na goedkeuring wordt het aanvullende reglement bekend gemaakt aan het publiek op deze website
 • Het reglement treedt in werking de zestigste dag na verzending aan de Vlaamse Overheid (MOB)

Aangepast vervoer

Natuurlijk ga je ook naar een trouwfeest, verjaardag, festival of familiebijeenkomst. Of je hebt een afspraak bij de tandarts, kinesist of dokter. Je wil er gewoon een dagje tussenuit. Dat kan. Omdat je niet met het openbaar vervoer kan, bel je de Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant. Dit is het gratis nummer waar je met al je vragen terecht kan: 0800 26 990. Zij geven je gratis advies en we helpen bij je zoektocht naar de vervoerder die het best bij jou past. Onder bepaalde voorwaarden komt MAV ook tussen in de kosten van de verplaatsing. Meer info: www.mav.info

Vragen over aangepast vervoer? Bel 080026990

Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap

Er zijn over heel Zemst verspreid verschillende parkeerplaatsen die zijn voorbehouden voor metnsen met een handicap. De volledige lijst vind je hier onder.

Waar?

Aantal

Brusselsesteenweg 2A, parking GC De Melkerij

3

Brusselsesteenweg 70, Bpost

1

Brusselsesteenweg 294

1

Brusselsesteenweg 206, parking Aldi

2

Brusselsesteenweg, parking Lidl

2

Claeseweg, zaal de Prins

1

De Griet 1, gemeentehuis en politie

2

De Tilbourghstraat 

1

Kerkstraat, kerk Zemst

1

Driesstraat 15, Budohal

2

Dorpsstraat, kerk Weerde

1

Elzenstraat 6, centraal plein

1

Gasthuishofweg 41, Gasthuishoeve

1

Gasthuishofweg, parking

2

Guldenboomlaan 77, parking

1

Gulderij 45

1

Hoogstraat, OCMW

1

Houtemsestraat, NMBS Eppegem

4

Humbeeksebaan, kerk Laar

1

Kasteelstraat 14

1

Kerremansheide 99, SK Laar

1

Martelarenplein 1

1

Molenveld 25

1

Moniestraat 42

1

Schoolstraat 23, bibliotheek

1

Schoolstraat 1, sporthal

1

Sint-Bernardusstraat, parking

3

Spiltstraat 75

1

Spiltstraat 280, WIK

1

Stationsplein, NMBS Weerde

1

Tervuursesteenweg 213

1

Tervuursesteenweg, kerk Hofstade

1

Tervuursesteenweg, NMBS Hofstade

2

Tervuursesteenweg, sporthal Heide

2

Waterleestweg 3, school en sporthal

3

Waterleestweg, voetbal

1

Victor Servranckxstraat, kerk Elewijt

1

Vredelaan, voetbal Weerde

2

Zemstsesteenweg 15, ontmoetingscentrum Hofstade

2

Zenneweg, kerk Eppegem

1

Zenneweg, begraafplaats

1

Trage wegen

Wat is een trage weg?

Een buurtweg in de Atlas die gelegen is op een perceel in private eigendom heeft een openbaar karakter en is voor iedereen toegankelijk (meestal over een breedte van 1,65 m). In de loop der jaren werden ook nieuwe trage wegen ontwikkeld, bijvoorbeeld bij het ontstaan van nieuwe verkavelingen. Ook veldwegen kunnen als trage weg gebruikt worden.

Nut van trage wegen

Trage wegen zijn meestal bedoeld voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze bieden veilige maar ook aangename verbindingen naar school, werk, het station of het dorpscentrum. 

Tevens dienen ze om landbouwpercelen te ontsluiten.

Daarnaast worden ze vaak recreatief gebruikt. Denk maar aan de vele wandel-, fiets- en mountainbikeroutes. Ideaal om op adem te komen buiten de drukte van steden en het verkeer. 

Trage wegen hebben ook een belangrijke functie bij het behoud van fauna en flora. Heel wat insecten maar even goed kleine dieren en vogels gebruiken deze wegen als hun natuurlijke habitat. 

Daarom besliste de gemeente Zemst om het thema 'Trage wegen' uit te werken.

Project Trage Wegen

Fase 1: Inventarisatie (uitgevoerd)

Om een beleid rond trage wegen op te maken is een grondige inventarisatie noodzakelijk.

De voorbije maanden werd een inventaris opgemaakt van alle trage wegen in haar gemeente. Hierbij kon de gemeente rekenen op de steun van een groep enthousiaste vrijwilligers.

De gemeente beschikt nu over volgende gegevens:

 • Een overzicht van alle trage wegen

 • Is de trage weg nog zichtbaar op het terrein?

 • Welke wegen zijn nog toegankelijk? Indien niet, waarom? Dit kan zijn omdat de weg afgesloten is,b dichtgegroeid is, voorzien van een verbodsteken “private toegang”, ...

 • Hoe breed is de weg

 • Welke verharding heeft de weg?

 • Maakt de weg deel uit van de atlas der buurtwegen?

Op basis van de inventarisatie werd een evaluatiekaart opgemaakt worden.

Fase 2: Evaluatie: Publieksbevraging en visievorming (uitgevoerd)

Dankzij de inventarisatie van de trage wegen werd zeer veel informatie vergaard worden over de toestand op het terrein. Om een duidelijker beeld te krijgen van het gebruik van de trage wegen, deed de gemeente beroep op inwoners, eigenaars en gebuikers van trage wegen.

Deze bevraging verliep in verschillende stappen.  Zo was er een in dividuele bevragen en kon je eind 2015 mee komen denken op onze interactieve participatieavond!

Achter de schermen werd daarna alle informatie verwerkt.

Fase 3: Beleidsplan

Alle noden en bezorgdheden werd verwerkt in 10 doelstellingen.

De gemeente heeft enerzijds niet de bedoeling om alle trage wegen open te stellen en te verbeteren, alleen diegene die recreatief of functioneel nuttig kunnen zijn. Hiervoor werd een actielijst opgeseld die zegt wat we met elke trage wege willen doen.

Anderzijds kan de gemeente kan niet alle geselecteerde trage wegen tegelijk aanpakken. Op basis van de aangeleverde data van de bevragingen werden prioriteiten vastgesteld.

Op 23 juni 2016 keurde de gemeenteraad de kompasnota (hoe, wat, waarom trage wegen), actielijst en de prioriteitenlijst goed.

Acties en prioriteiten zijn te bekijken op plan of in google maps. P

Na de opmaak moet er ook een controle op de uitvoering en realisatie van het beleidsplan komen.

Meer info:

Voor al je vragen kan je terecht bij:

Dienst Openbare Werken

Ilse Verdickt

T 015 62 71 24

E ilse.verdickt@zemst.be

dag van de trage weg 2013Wijzigingen

Voor elke wijziging (oa. afschaffing, verlegging) aan een buurtweg die opgenomen is in de Atlas der Buurtwegen, dient een vergunning gevraagd. De procedure voor deze vergunning kan na afspraak verkregen worden op de dienst Openbare Werken.

Openbare onderzoeken

Gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 43 volgens de Atlas van de Buurtwegen van Eppegem, tussen Rijkenhoek en Motstraat.

Het dossier met plan ligt ter inzage van het publiek van 10-07-2017 tot en met 10-08-2017 op de dienst Openbare Werken tijdens de openingsuren.

Gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 34 volgens de Atlas van de Buurtwegen van Weerde, tussen Damstraat en Kostersvoetweg (buurtweg 32).

Het dossier met plan ligt ter inzage van het publiek van 01-08-2017 tot en met 01-09-2017 op de dienst Openbare Werken tijdens de openingsuren.

Nieuws

Buurt- en voetwegen, holle wegen, veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, ... één ding hebben ze gemeen: ze zijn een paradijs voor wandelaars, fietsers en ruiters. Rust overheerst, de natuur is overal voelbaar.

Wandeldoorgang van Eppegem-dorp naar Dorent (10-02-2017)

Vanaf de brug over de Zenne op de Brusselsesteenweg kan je voortaan langs de Zennedijk naar de Dorent. Je erkent de trage weg aan zijn geel naambord 'Sennebrugvoetweg'. De woning aan de Brusselsesteenweg heeft een poort maar deze is steeds toegankelijk. Gelieve de poort ook weer te sluiten.

Goedkeuring gedeeltelijke verlegging buurtweg nr. 90 in Zemst

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft in zijn zitting van 15 december 2016 ingestemd met de gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 90 aan de Larestraat.

Goedkeuring visie en actieplan trage wegen.

De gemeenteraad heeft in zijn zitting van 23 juni 2016 de visie en het actieplan voor de trage wegen in Zemst goedgekeurd.

Goedkeuring gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 34 en 35 in Eppegem

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft in zijn zitting van 22 oktober 2015 ingestemd met de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 34 en 35 aan de Paardenstraat.

Gespreksronde 18 november 2015 

Op woensdag 18 november 2015 hielden we een interactieve gespreksronde over trage wegen. Je kon jouw mening kwijt om tot een realistisch toekomstplan voor onze trage wegen te komen.

Dag van de Trage weg op 17 en 18 oktober 2015

Heropening buurtweg nr. 45 (11-08-2015)

brug buurtweg 45BW 45 feestelijke opening

De buurtweg tussen Ambroossteenweg (t.h.v. Vinkestraat) en Korte Bakkestraat is weer open. Het tracé werd vrijgemaakt en er werd een 12m-lange voetgangersbrug geplaatst. Op zaterdag 18 juli werd de brug feestelijk geopend. 

Heropening buurtweg nr. 110 (20-11-2014)

Deze buurtweg maakt verbindinge tussen Bos-van-Aa en de Dukestraat in Hombeek (ligging).  Het tracé blijft behouden maar er was een machtiging nodig om een nieuwe brug te plaatsen over de Laarbeek die de grens vormt tussen beide gemeenten. VW 110

Samenwerkingsovereenkomst (30-10-2014)

Op dinsdag 28 oktober 2014 tekenden burgemeester Bart Coopman, schepen trage wegen Zemst Dirk Van Roey, Trage Wegen Zemst Theo Slachmuylders en gedeputeerde voor mobiliteit provincie Vlaams-Brabant Tom Dehaene een Samenwerkingsovereenkomst. Hiermee willen ze aantonen dat Zemst zich inzet om te werken aan hun netwerk van trage wegen. Meer info over dit project kunt u hier lezen.

Dag van de Trage Weg (19-10-2014)

Op zondag 19 oktober 2014 tussen 13 en 18 uur worden er 2 wandelingen georganiseerd door Trage Wegen Zemst. De wandelingen vertrekken vanaf de Welzijnsbeurs in het Ontmoetingscentrum in Hofstade.

Gezocht trage wegspotters

Je houdt van wandelen en bent bereid om een tweetal keer per jaar een of meer trage wegen te controleren op gebreken? Dan is de gemeente Zemst op zoek naar jou!

De gemeente werkt momenteel aan een beleid rond trage wegen en gaat ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die als peter of meter problemen op de reeds toegankelijke trage wegen ‘spotten’ en melden. Op die manier kunnen we de tracés optimaal toegankelijk houden.
Bouw mee aan een kwaliteitsvol trage wegennetwerk in Zemst!
Interesse? Vragen? Neem contact met Ilse Verdickt  op tel. 015 62 71 24 of ilse.verdickt@zemst.be.
Voor bewegwijzerde routes in Vlaanderen kan je nu al meldingen doorgeven via de ‘Routedokters’.

Gedeeltelijke verlegging en heropening buurtweg nr. 32 in Eppegem en nr. 77 in Zemst (01-04-2014)

Deze buurtwegen sluiten op mekaar aan en maken een verbinding tussen Kleine Baan en Windmolenstraat (ligging). De gemeenteraad keurde het dossier definitief goed. Het dossier werd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 13-03-2014 goedgekeurd.
De werklieden hebben het tracé ondertussen vrij gemaakt en een inbuizing geplaatst in de gracht.

Goedkeuring gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 50 in Elewijt (05-11-2013)

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft in zijn zitting van 17 oktober 2013 ingestemd met de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 50 tussen Diependaalstraat en Kasteelstraat.

Goedkeuring gedeeltelijke verlegging buurtweg nr. 104 in Zemst (05-11-2013)

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft in zijn zitting van 10 oktober 2013 ingestemd met de gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 104 tussen Beekveldstraat en Kleine Parijsstraat (ligging).

De buurtweg werd toegankelijk gemaakt door de aanleg van een overwelving en houten brug.

Dag van de Trage Weg (21-10-2013)

Op zondag 20 oktober 2013 werd een wandeling georganiseerd door Trage Wegen Zemst en Natuurpunt. Zij kregen de ondersteuning van de gemeente om deze activiteit meer belangstelling te geven.

Enkele foto's.

Wil je de wandeling nog eens doen? Hierbij het plannetje.

Doorsteekjes
Mobiel 21 en Trage Wegen vzw gaan in heel Vlaanderen op zoek naar slimme mobiliteitsschakels. Dat zijn doorsteekjes voor fietsers en wandelaars langs ongewone plaatsen. Denk aan doorgangen onder gebouwen, openblijvende schoolpoorten of verkorte doorsteken van een parking naar een station. Deze schakels moeten lokale besturen inspireren om hun netwerk voor fietsers en voetgangers uit te breiden en te optimaliseren.

Lees meer...

trap jaagpad voetweg 96Buurtweg nr. 96 in Zemst (18-04-2013)

Heel wat wandelliefhebbers doorkruisen het veld vanaf het Schom om het jaagpad langs de Zenne te bereiken. Het betreft hier buurtweg nr. 96 uit de Atlas der Buurtwegen van Zemst en is openbaar toegankelijk voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Om het jaagpad beter bereikbaar te maken, werd recent door de beheerder nv Waterwegen en Zeekanaal een trap aangelegd op het talud. Dit op aanvraag van de werkgroep Trage Wegen Zemst, die zich inzet voor het behoud van dergelijke wegen.

Alvast veel wandelplezier!

 

 

Europees Platteland

Verkeerscel

Wanneer je een verkeersonveilige situatie of een verkeersprobleem opmerkt kun je dit probleem voorleggen aan de verkeerscel via verkeer@zemst.be.
De cel bestaat uit politiediensten en verkeerskundigen. Het advies van de verkeerscel wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen waarna een beslissing wordt genomen over de mogelijk te treffen maatregelen.