sprite
Gemeente Zemst

Papieren en attesten

PIN & PUK code

Pin- en pukcode in een notendop

In de brief die je thuis ontvangt om te laten weten dat je eID klaarligt, vind je je pin- en pukcode onder een gesloten zegel. Met die codes ga je naar de dienst burgerzaken van je gemeentebestuur. Daar zal de gemeentebediende de microchip op de elektronische identiteitskaart activeren.

Je kunt er meteen ook zelf je pincode wijzigen. Het is aangeraden om je code te wijzigen in een cijfercombinatie die je gemakkelijk kunt onthouden. Bij de keuze van je nieuwe pincode ben je niet beperkt tot vier cijfers, je kunt tot 12 cijfers gebruiken. Opgelet! Je pincode is persoonlijk. Kies dus geen voor de hand liggende cijfercombinatie zoals je geboortedatum of -jaar. Houd je code ook strikt geheim! Met je pincode kan iemand anders je kaart gebruiken en in jouw naam handelen op het internet.

 

De pincode of 'Personal Identification Number' is de persoonlijke code die je moet ingeven telkens je toegang wilt tot een eID-toepassing of een elektronische handtekening wil plaatsen.

 

De pukcode of 'Personal Unblocking Key' is alleen nodig om je eID te activeren of te deblokkeren.


De microchip is geblokkeerd of je bent je pincode vergeten, maar je hebt je pukcode nog?

Als je driemaal na elkaar een foute pincode intikt, dan blokkeert de microchip. Als dat gebeurt, of je bent je gewijzigde pincode vergeten, ga dan naar de dienst burgerzaken van je hoofdverblijfplaats, samen met het originele document met je pukcode. Met de pukcode kun je bij de dienst burgerzaken je pincode deblokkeren of wijzigen.

 

Zowel pin- als pukcode vergeten?

Ben je je pin- én pukcode vergeten, dan kun je ofwel bij de dienst burgerzaken van je hoofdverblijfplaats je codes opnieuw opvragen, ofwel online via de website van de FOD Binnenlandse Zaken. Je codes worden dan binnen de drie weken verstuurd naar de gemeente, die je verwittigt zodra ze beschikbaar zijn. In tegenstelling tot de aanvraag, moet je dus sowieso langsgaan bij de dienst burgerzaken om je nieuwe pincode te koppelen aan je eID.

De kosten voor de aanvraag van een nieuwe pin- en pukcode bedraagt € 5.

Let wel: om de codes opnieuw te kunnen aanvragen, mag er geen procedure van adreswijziging of aanvraag van een nieuwe eID lopende zijn. Als er een adreswijziging lopende is, dan kan je pas codes aanvragen bij de inschrijving in je nieuwe gemeente. Bij een lopende aanvraag voor een nieuwe eID worden de nieuwe pin- en pukcode automatisch naar je hoofdverblijfplaats opgestuurd.

 

Volmacht

Wanneer iemand in jouw plaats je pin- en pukcode moet komen ophalen in het gemeentehuis, kan dit met een volmachtformulier. Met een volmacht verleen je een andere persoon de bevoegdheid om in jouw plaats een document op te halen. Hier vind je een volmachtformulier dat je kan gebruiken. Je geeft je volmachtdrager, samen met het formulier, een kopie van je identiteitskaart mee.

 

Rijbewijzen - geen afspraak nodig

 

Onze gemeente is op 25 maart 2013 gestart met het afleveren van de nieuwe rijbewijzen in bankkaartmodel.

Voorlopig is het nog niet verplicht om je huidige rijbewijs om te ruilen naar het nieuwe bankkaartmodel.

U kan wel vrijwillig uw huidige kartonnen model omruilen.

De wachttijd is 3 tot 5 werkdagen en de nieuwe rijbewijzen kosten 25€.

 

De aanvraag van een rijbewijs moet niet persoonlijk gebeuren.

 

 

Rijbewijs

 

Meebrengen:

 • de pasfoto wordt overgenomen van de identiteitskaart
 • aanvraagformulier van het examencentrum (volledig ingevuld en ondertekend)
 • eventueel voorlopig rijbewijs
 • kostprijs: € 25

Kenmerken van de foto

Duplicaat van het rijbewijs

Meebrengen:

 • de pasfoto wordt overgenomen van de identiteitskaart
 • aanvraag duplicaat rijbewijs afgeleverd door politie in geval van verlies of diefstal
 • oud rijbewijs als je het wilt vernieuwen in geval van beschadiging, oude foto, ...
 • kostprijs: € 25

Uitbreiding rijbewijs (hogere categorie of medisch attest)

Meebrengen:

 • de pasfoto wordt overgenomen van de identiteitskaart
 • vorig rijbewijs
 • eventueel militair rijbewijs (enkel blauwe kleur!)
 • aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel voorlopig rijbewijs
 • medisch attest (voor categorie C en D of voor bezoldigd vervoer)
 • eventueel getuigschrift T (voor categorie G)
 • kostprijs: € 25

Voorlopig rijbewijs

Meebrengen:

 • de pasfoto wordt overgenomen van de identiteitskaart
 • aanvraagformulier van het examencentrum of rijbewijs (volledig ingevuld en ondertekend)
 • in geval van een begeleider (nieuw voor 'model 36'): begeleidersattest van de rijschool*
 • eventueel bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool
 • eventueel medisch attest (voor categorie C en D)
 • kostprijs: € 25

* Belangrijke wijzigingen voor het Vlaams Gewest sinds 1 oktober 2017

Van 3 naar 9 maanden oefenen voor het praktijkexamen (voor model 18 en model 36)

Aanvraag voorlopig rijbewijs na 30 september 2017: Dan moet je minstens 9 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs voor je mag deelnemen aan het praktijkexamen.

 

Aanvraag voorlopig rijbewijs voor 1 oktober 2017: Dan is de oude examenregeling nog van toepassing.

 

Verplichte vorming van 3 uur voor de begeleider (voor model 36)

Aanvraag voorlopig rijbewijs na 30 september 2017? Dan moet de begeleider een verplichte vorming volgen van 3 uur bij een erkende rijschool of bij een zelfstandig instructeur. 

 

Aanvraag voorlopig rijbewijs voor 1 oktober 2017? Dan wijzigt er voor jou en je begeleiders niets. De oude regeling blijft van toepassing.


Omwisseling van het voorlopig rijbewijs (voor model 18 en model 36)

Bij een omruiling van het voorlopig rijbewijs na 30 september 2017, model 18 naar model 36 (of omgekeerd), dan is de nieuwe regelgeving van toepassing. Concreet betekent dit dat je 9 maanden moet oefenen en je eventuele begeleiders 3 uur (bij model 36) verplichte vorming moeten volgen.

Duplicaat voorlopig rijbewijs

Meebrengen:

 • de pasfoto wordt overgenomen van de identiteitskaart
 • aanvraag duplicaat rijbewijs afgeleverd door de politie in geval van verlies of diefstal
 • kostprijs: € 25

Indien je - na een tijdelijk rijverbod - opnieuw een examen moet afleggen, moet je de rechtbank raadplegen die het vonnis heeft uitgesproken.

Internationaal rijbewijs

Meebrengen:

 • een recente pasfoto
 • Belgisch of Europees rijbewijs
 • oud internationaal rijbewijs of eventueel attest van verlies of diefstal
 • kostprijs: € 21

Het internationaal rijbewijs is drie jaar geldig.

Omwisseling van een vreemd rijbewijs

Wie in het bezit is van een erkend buitenlands rijbewijs (bekomen vooraleer men ingeschreven werd in een Belgische gemeente) kan het omruilen voor een Belgisch rijbewijs.

Meebrengen:

 • verblijfskaart
 • 1 recente pasfoto indien u geen electronische verblijfs- of identiteitskaart heeft.
 • buitenlands rijbewijs (eventueel met vertaling)
 • kostprijs: € 25

Indien het buitenlands rijbewijs niet opgesteld is in het Nederlands, Engels, Frans of het Duits moet er een beëdigde vertaling naar het Nederlands aan toegevoegd worden.

Er zal een echtheidscontrole van het buitenlands rijbewijs gebeuren door de politie en na goedkeuring wordt de houder uitgenodigd om het Belgische rijbewijs te ondertekenen.

 

Afhalen van het rijbewijs

Het afhalen van een rijbewijs kan aan het onthaal van het gemeentehuis, tijdens de openingsuren.

Indien u niet persoonlijk langs kan komen, mag dit mits bepaalde voorwaarden door iemand anders gebeuren.

Voorwaarden:

 • Volmacht
 • Meenemen vorige of voorlopige rijbewijs
 • Volledig dossier (alle nodige handtekeningen gezet)

Oefenterrein

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om voor de houders van een voorlopig rijbewijs een terrein in te richten voor het inoefenen van rijschooloefeningen. Het terrein is gesitueerd op de verharde parking van de voormalige voetbalclub V.K. Weerde, bereikbaar vanaf Vredelaan via Kleinveld. Het terrein is vrij te gebruiken voor eenieder die het wenst.

 

Volmacht

Wanneer iemand in jouw plaats je rijbewijs moet komen ophalen in het gemeentehuis, kan dit met een volmachtformulier. Met een volmacht verleen je een andere persoon de bevoegdheid om in jouw plaats een document op te halen. Hier vind je een volmachtformulier dat je kan gebruiken. Je geeft je volmachtdrager, samen met het formulier, een kopie van je identiteitskaart mee.

Links

http://goca.be/nl

FOD verkeer en mobiliteit

Examencentrum Asse

 

Identiteitskaart - geen afspraak nodig

Elektronische Identiteitskaart

Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet iedere Belg een geldig identiteitsbewijs (geldige kids-ID of identiteitskaart) bezitten. 

Dit is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister.  De identiteitskaart biedt u de mogelijkheid uw nationaliteit en uw identiteit in het binnenland en het buitenland aan te tonen. Vanaf de leeftijd van 15 jaar is men verplicht de identiteitskaart steeds bij zich te hebben.

 

Aanvraag en activatie

Enkele weken voor de vervaldatum van de identiteitskaart ontvangt u thuis een oproepingskaart om een basisdocument te komen ondertekenen, waarop uw identiteitsgegevens vermeld staan.

Meebrengen :

 • oproepingskaart
 • uw huidige identiteitskaart of vervangend politieattest
 • een recente pasfoto (met witte achtergrond en van goede kwaliteit!)  voorschriften pasfoto
 • € 20 (bij aanvraag te betalen)

 

Afhalen:

Ongeveer na 3 weken ontvangt u een omslag met de PIN en PUK code van de elektronische identiteitskaart. Vanaf dan kan u de nieuwe identiteitskaart persoonlijk afhalen op de dienst burgerzaken.

Meebrengen:

 • identiteitskaart, kids-ID of vervangend politieattest
 • brief met PIN en PUK code

OPMERKING: Indien u na een viertal weken nog geen codes ontvangen hebt, dient u contact op te nemen met de dienst burgerzaken. Mogelijk zijn de codes verloren gegaan en zal de gemeente nieuwe codes moeten aanvragen.

 

Spoedprocedure

In sommige situaties kan een aanvraag via spoedprocedure aangewezen zijn. Net als bij een gewone aanvraag moet u zich persoonlijk aanmelden op de dienst burgerzaken.

Meebrengen :

 • uw huidige identiteitskaart of vervangend politieattest
 • een recente pasfoto (met witte achtergrond en van goede kwaliteit!)  voorschriften pasfoto
 • Prijs (contant of met bankkaart te betalen bij de aanvraag):
  • Spoedprocedure : € 94 (levering na 2 dagen)
  • Extreme spoedprocedure : € 138 (levering na 1 dag)

Zowel de identiteitskaart als de brief met PIN en PUK code worden op de afgesproken dag geleverd op het gemeentehuis.

 

Duplicaat

Bij diefstal van uw elektronische identiteitskaart

 • Laat de PIN en PUK code onmiddellijk blokkeren via het gratis internationaal nummer van Docstop 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123.
 • Doe aangifte bij de politie

Er zal een voorlopig identiteitsbewijs met pasfoto opgemaakt worden.

Let op : dit bewijs is enkel geldig in België.

 

Bij verlies van uw elektronische identiteitskaart kan u terecht bij de dienst burgerzaken voor een attest van verlies.

 

 

Belangrijkste functies

 • U kan er uw identiteit mee bewijzen.
 • Het is een reisdocument binnen Europa.
 • De kaart bevat een elektronische handtekening. Deze handtekening is rechtsgeldig en heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening.
 • Het is een communicatiemiddel met de overheidsdiensten.
  • U hebt toegang tot uw bevolkingsdossier bij het Rijksregister op de website: https://mijndossier.rrn.fgov.be.
  • U kan documenten aanvragen via het e-loket van deze website, die momenteel verplaatsingen vereisen en soms wachttijden vergen 
  • U kan online gegevens uitwisselen met de administratie of met privéondernemingen door middel van een beveiligd elektronisch verkeer.
  • U kan op een beveiligde manier handelstransacties uitvoeren via internet (online aan- en verkoop).
  • Door het aanbrengen van een elektronische handtekening op documenten, heeft deze handtekening dezelfde juridische waarde als de gewone handtekening (bv. contracten).
  • De nieuwe kaarten hebben een streepjescode, die de veiligheid van uw identiteitskaart nog verhoogt.

Voor meer info over de elektronische identiteitskaart en de bestaande toepassingen waarvoor u de kaart kan gebruiken, kan u terecht aan het loket burgerzaken of via volgende website: www.eid.belgium.be 

 

Volmacht

Wanneer iemand in jouw plaats je identiteitskaart moet komen ophalen in het gemeentehuis, kan dit met een volmachtformulier. Met een volmacht verleen je een andere persoon de bevoegdheid om in jouw plaats een document op te halen. Hier vind je een volmachtformulier dat je kan gebruiken. Je geeft je volmachtdrager, samen met het formulier, een kopie van je identiteitskaart mee.

Meer info

 

Kids-ID - geen afspraak nodig

Elektronische kinderidentiteitsbewijzen (KIDS-eID) - kinderen jonger dan 12 jaar

Als kinderen, jonger dan 12 jaar binnen Europa reizen, maar België verlaten, dienen zij in het bezit te zijn van een elektronische kids-ID met ingescande foto en chip.

Aanvraag:

 • de productie van de kids-ID kan tot 3 weken duren : vraag de kids-ID dus tijdig aan.
 • het kind, begeleid door een ouder (of persoon met ouderlijke macht) meldt zich persoonlijk aan, op de dienst burgerzaken (loketten 9,10 of 11).
 • afhalen kan door één van de ouders, zodra u de brief met PIN en PUK code ontvangen hebt. Breng deze codes en eventueel de vorige kids-ID mee.
 • geldigheid : 3 jaar

 

Meebrengen:

 • een recente pasfoto in kleur, van goede kwaliteit met effen, witte achtergrond, vooraanzicht, aangezicht centraal. voorschriften pasfoto
 • eventueel vorige kids-ID; SIS-kaart of ISI+ kaart van het kind

Kostprijs: € 7 contant of met je bankkaart te betalen bij de aanvraag

 

Spoedprocedure

 • voor de aanvraag meldt één van de ouders (of persoon met ouderlijke macht) zich, samen met het kind, persoonlijk aan, op de dienst burgerzaken (loketten 9,10 of 11).
 • de productie van de kids-ID in dringende procedure duurt 3 werkdagen, in zeer dringende procedure 2 werkdagen, indien aangevraagd voor 15u.
 • zowel de kids-ID als de brief met PIN en PUK code worden op de dienst burgerzaken geleverd
 • afhalen kan op de vooraf afgesproken dag door één van de ouders (of persoon met ouderlijke macht)
 • geldigheid : 3 jaar

 

Kostprijs:

Spoedprocedure : € 86 (levering na 2 dagen)

Extreme spoedprocedure : € 130 (levering na 1 dag)

2e spoedprocedure voor kind uit hetzelfde gezin: € 58

Veiligheid van je kind

De kids-ID heeft de grootte van een bankkaart en combineert verschillende functies:

 • Op de website van Hallo ouders, http://www.halloouders.be/ of tel. +32 (0)78 150 350 kan je tot 7 telefoonnummers opgeven waarmee men contact kan opnemen in geval van nood. Via deze toepassing kan men onmiddellijk contact opnemen met de ouders of opgegeven personen als een kind verloren is of in ernstige moeilijkheden verkeert. Kan men de contactpersoon niet bereiken, dan schakelt het gesprek automatisch door naar Child Focus.
 • Dankzij de elektronische chip en een geheime code kan je kind dat ouder is dan zes jaar de kaart gebruiken om zich te identificeren op internet.
 • De kaart bevat meerdere veiligheidselementen zoals een streepjescode, die pogingen tot vervalsing bemoeilijken.

Pasfoto - geen afspraak nodig

Voor identiteitsbewijzen zoals je identiteitskaart, internationaal paspoort (reispas) en kids-ID zijn er strenge voorwaarden voor de pasfoto. De foto wordt immers verwerkt in een digitale kaart. Voor dat productieproces is een foto op kwaliteitspapier nodig. Verder is het belangrijk dat je op de foto duidelijk herkenbaar bent. Zo geraak je gemakkelijker voorbij de douanecontrole wanneer je met vakantie gaat. Verder helpt een vlotte identificatie om identiteitsfraude te voorkomen.

Kwaliteitsvereisten foto

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken legt normen op voor een goede pasfoto. Om de productie van je identiteitskaart goed te laten verlopen, hou rekening met de volgende criteria:

 • het is een recente kleurenfoto met een egale, witte achtergrond en zonder boorden;
 • de hoogte van je hoofd, gemeten van de kin tot de kruin, is minimum 25 mm tot maximum 40 mm;
 • je aangezicht is onbedekt: geen hoed, fopspeen, sjaal , bril met donkere glazen, …
 • je ogen zijn open;
 • je draagt geen accessoires in je haar: zonnebril, pet, …
 • je staat alleen op de foto;


Je gaat het best naar een professionele fotograaf voor een goede pasfoto.

Links

voorschriften pasfoto

Reispaspoort - geen afspraak nodig

Sinds 21 oktober 2013 levert de gemeente Zemst biometrische paspoorten af

 

De biometrie bestaat uit drie pijlers:

- Het scannen van de foto volgens internationale normen

- Het nemen van de vingerafdrukken

- De registratie van de handtekening geschreven op een elektronische PAD

 

Alle aanvragen moeten persoonlijk gebeuren bij de dienst burgerzaken (loket 9,10 of 11). Ook kinderen doen hun aanvraag persoonlijk , vergezeld van één van de ouders of voogd; vanaf de leeftijd van 6 jaar moeten de kinderen zelf handtekenen.

 

Paspoorten voor volwassenen hebben een geldigheidsduur van 7 jaar.

Paspoorten voor minderjarigen hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

 

De termijn voor de aanmaak van een paspoort bedraagt, normaal gezien, een achttal werkdagen. Maakt men gebruik van een spoedprocedure dan heb je een paspoort binnen de twee werkdagen.

 

Meebrengen:

 • één recente kleurenpasfoto’s van goede kwaliteit met een egaal witte achtergrond en in vooraanzicht (niet gescand).
 • vorig paspoort (of een bewijs van verlies of diefstal) 
 • identiteitskaart

Kostprijs:

minderjarige normaal:€ 35

minderjarige spoed    :€ 210

volwassene normaal :€ 77,5

volwassene spoed     :€ 252,50

 

Je betaalt onmiddellijk bij je aanvraag, contant of met je bankkaart.

 

Aanvraag visum

Voor sommige landen moet je ook een visum aanvragen. Dit doe je normaal gezien op de ambassade van het land van bestemming, het visum wordt in het paspoort geplaatst. De procedure en de vereiste termijn verschillen echter van land tot land. We raden je aan hierover concrete informatie in te winnen bij de betrokken ambassade.

 

Noodprocedure: humanitaire redenen (ongeval, overlijden familie in buitenland,…)

De Federale Overheid Buitenlandse Zaken geeft hiervoor een voorlopig paspoort af.

Dit document moet je rechtstreeks bij hen aanvragen, dus niet via de dienst burgerzaken. Dit paspoort is beperkt in duur, in bestemming en kan niet worden verlengd.

 

Volmacht

Wanneer iemand in jouw plaats je reispaspoort moet komen ophalen in het gemeentehuis, kan dit met een volmachtformulier. Met een volmacht verleen je een andere persoon de bevoegdheid om in jouw plaats je reispaspoort op te halen. Hier vind je een volmachtformulier dat je kan gebruiken. Je geeft je volmachtdrager, samen met het formulier, een kopie van je identiteitskaart en het aanvraagformulier mee.

 

Meer info

 

FOD Buitenlandse Zaken Dienst Paspoorten en Visa

Productiefout in paspoort

Reistoelating voor minderjarigen - geen afspraak nodig

Minderjarigen die zonder ouders op reis gaan, moeten naast het nodige identiteitsbewijs ook een ouderlijke toestemming meenemen. Eén van de ouders of voogd moet hiertoe persoonlijk een formulier komen ondertekenen en afhalen of een reeds ingevuld document komen laten wettigen door de burgemeester. Ingeval de ouders gescheiden leven, kan elke ouder die niet ontzet is uit de ouderlijke macht voormelde formaliteiten vervullen.

 

Meebrengen

 • de identiteitskaart van de aanvrager

Zonder zorgen op reis...

Neem tijdig je voorzorgen om de nodige documenten aan te vragen om op vakantie te kunnen vertrekken.Of je een identiteitskaart, reispaspoort, visum nodig hebt, kan je navragen op de ambassade in België van het land waar je naartoe gaat. Voormelde informatie en de adressen van de ambassades vind je ook op www.diplomatie.belgium.be/nl

Opgelet: Kijk ook na of je reisdocument voldoende geldigheidsduur heeft bij terugkeer. Voor sommige landen of voor sommige reizen moet je reisdocument geldig zijn tot 6 maanden na de reis.

 

Reisdocumenten:

 • Reispaspoort
 • Identiteitskaart
 • Kids-ID
 • Reistoelating voor minderjarigen
 • Aanvraag visum

 

Reispaspoort

Alle aanvragen moeten persoonlijk gebeuren bij de dienst burgerzaken (loket 9,10 of 11). Ook kinderen doen hun aanvraag persoonlijk , vergezeld met één van de ouders of voogd; vanaf de leeftijd van 6 jaar moeten de kinderen zelf handtekenen.

Paspoorten voor volwassenen hebben een geldigheidsduur van 7 jaar.

Paspoorten voor minderjarigen hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

De termijn voor de aanmaak van een paspoort bedraagt, normaal gezien, een achttal werkdagen. Maakt men gebruik van een spoedprocedure dan heb je een paspoort binnen de twee werkdagen.

Meebrengen:

 • een recente pasfoto in kleur, van goede kwaliteit met effen, witte achtergrond, vooraanzicht, aangezicht centraal. voorschriften pasfoto
 • vorig paspoort (of een bewijs van verlies of diefstal)

Kostprijs:

 • minderjarige normaal : €35
 • minderjarige spoed    : €210
 • volwassene normaal   : €77,50
 • volwassene spoed      : €252,50 

Noodprocedure: humanitaire redenen (ongeval, overlijden familie in buitenland,…)

De Federale Overheid Buitenlandse Zaken geeft hiervoor een voorlopig paspoort af.

Dit document moet je rechtstreeks bij hen aanvragen, dus niet via de dienst burgerzaken. Dit paspoort is beperkt in duur, in bestemming en kan niet worden verlengd. FOD Buitenlandse Zaken tel: 02 501 89 35

 

Identiteitskaart

Voor landen die geen paspoort eisen volstaat een geldige identiteitskaart.  Afhankelijk van het land van bestemming of op vraag van uw reisorganisator moet deze nog een aantal maanden na de reis geldig zijn. Kijk dit tijdig na!

Een attest van verlies of diefstal van de identiteitskaart is enkel geldig in België, dus volstaat niet als reisdocument.  In voorkomend geval kan men voor de meeste Europese landen een voorlopige identiteitskaart halen in Brussel of Leuven.  Meer informatie hierover kan je verkrijgen op de dienst Burgerzaken.

 

Elektronische kinderidentiteitsbewijzen (Kids-ID) - kinderen jonger dan 12 jaar

Als kinderen, jonger dan 12 jaar binnen Europa reizen, maar België verlaten, dienen zij in het bezit te zijn van een elektronische kids-ID met ingescande foto en chip.

Aanvraag:

 • de productie van de kids-ID kan tot 3 weken duren : vraag de kids-ID dus tijdig aan.
 • het kind, begeleid door een ouder (of persoon met ouderlijke macht) meldt zich persoonlijk aan, op de dienst burgerzaken (loketten 9,10 of 11).
 • afhalen kan door één van de ouders, zodra u de brief met PIN en PUK code ontvangen hebt. Breng deze codes en eventueel de vorige kids-ID mee.
 • geldigheid : 3 jaar

Meebrengen:

 • een recente pasfoto in kleur, van goede kwaliteit met effen, witte achtergrond, vooraanzicht, aangezicht centraal.
 • eventueel vorige kids-ID; SIS-kaart of ISI+ kaart van het kind

Kostprijs: € 7  (te betalen bij aanvraag)

Spoedprocedure

 • voor de aanvraag meldt één van de ouders (of persoon met ouderlijke macht) zich, samen met het kind, persoonlijk aan, op de dienst burgerzaken (loketten 9,10 of 11).
 • de productie van de kids-ID in dringende procedure duurt 3 werkdagen, in zeer dringende procedure 2 werkdagen, indien aangevraagd voor 15u.
 • zowel de kids-ID als de brief met PIN en PUK code worden op de dienst burgerzaken geleverd
 • afhalen kan op de vooraf afgesproken dag door één van de ouders (of persoon met ouderlijke macht)
 • geldigheid : 3 jaar

Kostprijs:

 • dringende procedure : € 86
 • 2e dringende procedure voor kind uit hetzelfde gezin: € 58
 • zeer dringende procedure : € 130

Veiligheid van je kind

De kids-ID heeft de grootte van een bankkaart en combineert verschillende functies:

Op de website van Hallo ouders, http://www.halloouders.be of tel. +32 (0)78 150 350 kan je tot 7 telefoonnummers opgeven waarmee men contact kan opnemen in geval van nood. Via deze toepassing kan men onmiddellijk contact opnemen met de ouders of opgegeven personen als een kind verloren is of in ernstige moeilijkheden verkeert. Kan men de contactpersoon niet bereiken, dan schakelt het gesprek automatisch door naar Child Focus.

Dankzij de elektronische chip en een geheime code kan je kind dat ouder is dan zes jaar de kaart gebruiken om zich te identificeren op internet.

De kaart bevat meerdere veiligheidselementen zoals een streepjescode, die pogingen tot vervalsing bemoeilijken.

 

Reistoelating voor minderjarigen

Minderjarigen die zonder ouders op reis gaan, moeten naast het nodige identiteitsbewijs ook een ouderlijke toestemming meenemen. Eén van de ouders moet hiertoe persoonlijk een formulier komen ondertekenen en afhalen of een reeds ingevuld document komen laten wettigen door de burgemeester. Ingeval de ouders gescheiden leven, kan elke ouder die niet uit de ouderlijke macht is ontzet voormelde formaliteiten vervullen.

 

Aanvraag visum

Voor sommige landen dient men eveneens een visum aan te vragen. Het visum dien je normaal gezien aan te vragen op de ambassade van het land van bestemming en wordt in het paspoort geplaatst. De procedure en de vereiste termijn verschilt echter van land tot land. Het is dan ook aan te raden hierover concrete informatie in te winnen bij de betrokken ambassade.

 

Links

http://www.diplomatie.belgium.be/nl

http://eid.belgium.be/

http://www.ibz.rrn.fgov.be/

http://www.halloouders.be/

brochure Reiswijs

Wettiging van handtekening - geen afspraak nodig

Om je handtekening te laten wettigen, meld je je persoonlijk aan met je identiteitskaart bij de dienst burgerzaken van je woonplaats.

 

Opmerking: een handtekening op een document bestemd voor het buitenland moet gewettigd worden door de burgemeester, indien deze niet aanwezig is op het gemeentehuis kan het document na maximaal twee werkdagen afgehaald worden.