sprite
Gemeente Zemst

Jeugdraad

De gemeentelijke Jeugdraad versterkt de stem van kinderen en jongeren zodat het gemeentebestuur weet waar zij nood aan hebben.

De leden adviseren het gemeentebestuur over ‘jeugdige’ zaken zoals subsidies aan jeugdverenigingen, organisatie van fuiven, jeugdvakantieaanbod, kampvervoer enz. Maar ook mobiliteit en milieu kunnen aan bod komen. De organisatie van het Jeugdraadweekend en andere activiteiten zal zeker ook op het programma staan. Via de Jeugdraad ontstaat eveneens een goede onderlinge communicatie tussen de Zemstse jeugdverenigingen. Om al deze taken waar te nemen, staat een aantal enthousiaste jongeren paraat. Elke jeugdvereniging vaardigt twee leden af maar ook onafhankelijke jongeren kunnen elke maand mee vergaderen. Daarvoor moet je wel tussen 16 en 35 jaar oud zijn en in Zemst wonen.