sprite
Gemeente Zemst

Subsidies Cultuur

Subsidiereglement socio-culturele projecten

Je hebt vernieuwende culturele ideeën en nobele bedoelingen? Dat is een uitstekend begin voor een waardevol project. Maar soms is er meer nodig om je creatief idee  te verwezenlijken.  Een financieel steuntje in de rug bijvoorbeeld. Met het subsidiereglement socio- culturele projecten wil de gemeente kansen bieden op vernieuwing, ontplooiing en experiment op cultureel vlak. Een projectsubsidie kan worden aangevraagd door elke erkende Zemstse vereniging en door individuele Zemstenaren die een vernieuwend socio- cultureel project willen organiseren.  De aanvraag moet gebeuren ten minste 3 maanden voordat de activiteit plaatsvindt. Na advies van de cultuurraad beslist het college over de toekenning van de subsidie.

 

Het volledige reglement kan je hier downloaden.

De aanvraagfiche kan je hier downloaden

Je mag zeker nog bijlagen aan de aanvraagfiche toevoegen om je project meer te verduidelijken.

 

Subsidie erkende socio culturele verenigingen
Volgens het subsidiereglement socio culturele verenigingen kunnen Zemstse erkende socio culturele verenigingen jaarlijks een aanvraag voor een toelage indienen met betrekking op het voorgaande werkjaar. De subsidieaanvragen dienen ieder jaar ten laatste tegen 31 mei met de nodige bewijsstukken te worden binnengebracht op de cultuurdienst van het gemeentehuis.

 

De subsidieaanvraag kan je hier downloaden

Het erkenning en subsidiereglement kan je hier downloaden