sprite
Gemeente Zemst

Algemeen reglement: bezwarenprocedures bij fiscale reglementen

Dit reglement is van toepassing op iedere gemeentelijke belasting door de gemeenteraad vastgesteld of vast te stellen, voor zover er niet van afgeweken wordt in het bijzonder reglement van de gemeentebelasting.

volledig reglement

Contact

Financien

Hoogstraat 69

1980 Zemst

T 015 62 71 27

E financien@zemst.be