sprite
Gemeente Zemst

Retributie verhuring materieel

Er wordt een retributie gevestigd voor het ter beschikking stellen van materieel. De retributie valt ten laste van de aanvrager.
Een aanvraag dient ten minste vier weken op voorhand aan het college van burgemeester en schepenen gericht te worden. De huurders betalen de huur en waarborg, binnen de 30 dagen na de toezending van de factuur, en ten minste 8 dagen voor de in ontvangstneming van het materieel.

volledig reglement
indexering bedragen