sprite
Gemeente Zemst

Verhaalbelasting verwerving wegbedding

Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op de verwerving van de bedding van de openbare weg. Tussen twee rooilijnen bevindt zich de wegbedding, dit is de wegverharding met ruimte voor de aanleg van nutsleidingen, voetpaden, grachten, enzovoort. De belasting valt ten laste van de al dan niet aangelande eigendommen die gelegen zijn langs openbare wegen of gedeelten van openbare wegen die moeten aangelegd, verbreed, rechtgetrokken of verlengd worden. De terugvorderbare uitgave die ieder eigendom treft, is gelijk aan de eenheidsprijs per strekkende meter vermenigvuldigd met de lengte van het eigendom aan de straatzijde. De duur van de terugbetaling wordt vastgesteld op 10 jaar. De belastingplichtige kan, na één of meer jaarlijkse schijven betaald te hebben, het eigendom ontlasten van het bedrag der terugvorderbare uitgave die erop betrekking heeft.

volledig reglement