sprite
Gemeente Zemst

Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen van technische aard

Deze belasting wordt geheven voor het opzoekingswerk, het samenstellen en het afleveren van de administratieve stukken en valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente op hun verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Het gaat om volgende administratieve stukken:

  • stedenbouwkundige meldingen;
  • stedenbouwkundige aanvragen;
  • openbaar onderzoek;
  • verkavelingen;
  • stedenbouwkundige inlichtingen;
  • stedenbouwkundige attesten;
  • vastgoedinformatie;
  • het uitvoeren van werken op het openbaar domein;
  • hinderlijke inrichtingen;
  • conformiteitsattesten.

volledig reglement