sprite
Gemeente Zemst

Gemeentebelasting op het weghalen van afvalstoffen gestort of achtergelaten op daartoe niet-voorziene plaatsen

Deze belasting wordt gevestigd op het weghalen door het gemeentebestuur van allerhande afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen en wordt vastgesteld op € 400 per speciale ophaalbeurt. Ze is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft, desgevallend is diegene die daartoe opdracht of toelating gaf en/of eigenaar hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

volledig reglement