sprite
Gemeente Zemst

Gemeentelijke verblijfsbelasting

De verblijfsbelasting wordt gevestigd ten laste van de natuurlijke of rechtspersonen die kamers of appartementen in hotels, pensions en gelijkaardige inrichtingen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Zemst, verhuren of ook onverplaatsbare noch afbreekbare huisjes en meer algemeen gebouwen of gedeelten van gebouwen bestemd voor verhuring aan personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters als verblijvend in die gebouwen of delen van gebouwen.
De verhuring van gebouwen of gedeelten van gebouwen bestemd voor bewoning, zelfs voor beperkte tijd, omvat de verhuring voor gelijk welke duur van hotel- of pensionkamers, huizen, appartementen, studio's of kamers, al dan niet gemeubeld, tot zelfs een eenvoudig bed.

Zijn van de belasting vrijgesteld:

  • ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen;
  • internaten van onderwijsinstellingen;
  • jeugdherbergen;
  • uitbatingen van overheidsinstellingen, behalve deze die in concessie gegeven zijn aan niet overheidsinstellingen;
  • uitbatingen van gastenverblijven die maximaal 6 kamers bevatten.

volledig reglement
aangifteformulier