sprite
Gemeente Zemst

Gemeentebelasting op de tweede verblijven

Er wordt een belasting gevestigd op de tweede verblijven, gelegen op het grondgebied van de gemeente Zemst.
Als tweede verblijf wordt elke private woongelegenheid beschouwd die voor de eigenaar of de huurder ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar die op elk ogenblik door hem voor bewoning kan gebruikt worden.
Het gaat om:

  • landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans en die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.

Dit zijn geen tweede verblijven:

  • de lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
  • garages, tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens.

volledig reglement
aangifteformulier