sprite
Gemeente Zemst

Gemeentebelasting op de uitbating van bewaarplaatsen voor motorvoertuigen

Deze belasting wordt geheven ten laste van al wie, gewoonlijk of occasioneel, op het grondgebied van de gemeente een bewaarplaats voor motorvoertuigen uitbaat en gelden int van personen die van deze dienst gebruik maken.
Het bedrag van de belasting wordt als volgt vastgesteld:

  • € 0,10 per motorvoertuig per dag;
  • 10 % per parkeerabonnement op de door de uitbater gevorderde som.

volledig reglement