sprite
Gemeente Zemst

Infrastructuur

Opgelet! Sinds 1 september 2016 behandelen de teams Omgeving en Infrastructuur, dossiers en vragen op afspraak.Zo kunnen zij jouw dossier beter voorbereiden en word je sneller en efficiënter geholpen. Zonder afspraak kunnen wij niet garanderen dat je vraag onmiddellijk wordt beantwoord aan het loket. De afspraak maak je telefonisch of per e-mail (zie telefoonnummers onderaan). Voor welke vragen is een afspraak nodig en voor welke niet? Vraag het na bij de betrokken dienst. Een medewerker laat weten of een afspraak nodig is. Of maak snel online een afspraak met de medewerkers van het gemeentebestuur. Zo verlies je minder tijd met wachten.
 • Infrastructuur: infrastructuur@zemst.be of tel. 015 62 71 37*
 • Omgeving: omgeving@zemst.be of tel. 015 62 71 31*

(* diensten telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 en 13.30 tot 16 uur)

 

Op de dienst Infrastructuur kan je onder andere terecht voor:

 • inzage van rooilijn- en onteigeningsplannen
 • inzage van riolerings- en wegenplannen
 • inzage van de atlassen van de buurt- en voetwegen en van de waterlopen
 • inzage van plannen van openbare werken door de gemeente en andere overheidsinstanties en vragen met betrekking tot de uitvoering van deze werken  
 • het aanvragen van een aansluiting op de openbare riolering (aanvraagformulier)
 • het aanvragen van een subsidie voor het scheiden van het privaat rioleringsstelsel n.a.v. wegen- en rioleringswerken: aanvraagformulier
 • het aanvragen van een overwelving van een gracht of waterloop: stedenbouwkundige vergunning nodig
 • het aanvragen van een oprit binnen openbaar domein (aanvraagformulier of webformulier)
 • het aanvragen van diverse werken (aanpassen boordstenen, andere aanpassingen, ... - uitgezonderd aanleg oprit) binnen openbaar domein (aanvraagformulier)
 • inlichtingen over het slopen van gemeentelijke gebouwen
 • inlichtingen over nutsleidingen (elektriciteit, aardgas, ICS-infrastructuur, openbare verlichting, waterleiding,...); adressenlijst diverse nutsmaatschappijen voor particulieren;
 • het melden van een defecte straatlamp (kan ook rechtstreeks via website www.straatlampen.be)
 • verkeer en mobiliteit

Integraal reglement riolering en kleinschalige waterzuivering Zemst

Het integraal reglement riolering en kleinschalige waterzuivering Zemst kan je via deze link downloaden.

 

Info over het zoneringsplan van Zemst.

 

Gemeentelijk reglement voor de overwelving van grachten en de aanleg van opritten

Het Gemeentelijk reglement voor de overwelving van grachten en de aanleg van opritten kan je via deze link downloaden.

 

Keuring riolering

Aan de dienst Openbare Werken dien je ook een conformiteits- of keuringsattest te bezorgen betreffende de keuring van uw private riolering.  

Een keuring van de private riolering is immers verplicht in de volgende 4 gevallen:

 1. voor de eerste ingebruikname van de private riolering (meestal ingevolge nieuwbouw van een woning/gebouw);
 2. bij belangrijke wijzigingen aan het private rioolstelsel;
 3. na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant (= gemeente);
 4. bij de aanleg van een gescheiden riolering op openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem.

Verdere info over de keuring van de private riolering en een contact- en adreslijst van gecertificeerde keurders kan je terugvinden op (wij raden trouwens aan om contact te nemen en prijs te vragen aan enkele keurders):

 

Werken 

De dienst Openbare Werken organiseert regelmatig informatieavonden over geplande werken. De presentaties van deze infovergaderingen vindt u hier terug.

 

Voor meer informatie m.b.t. wegenwerken (oa. korte beschrijving van de werken, stand van zaken, wegomlegging, ...) kan je terecht onder de rubriek wegenwerken. Over werken aan gebouwen leest u hier meer.  

 

Indien u tijdelijk het openbaar domein wil innemen (bijvoorbeeld voor het plaatsen van een container, een stelling, een werfafsluiting, een bouwkraan, enz.) dient u hiervoor toestemming te krijgen van de lokale politie. Meer informatie kan u terugvinden op de website van de politiezone KASTZE.

Voor signalisatie kan u terecht op de gemeentelijke Werkliedendienst. Formulier en catalogus vindt u op volgende link.

 

Info 

Contacteer team Infrastructuur: 

T 015 62 71 37, e-mail: infrastructuur@zemst.be

Afdelingshoofd Grondgebied: ing. Katrien Bilsen

 

Contacteer de dienst Verkeer & Mobiliteit: 
T 015 62 71 43 (contactpersoon: Katleen Delbeke), e-mail: verkeer@zemst.be