sprite
Gemeente Zemst

Bevolking

Aan de loketten van de dienst Bevolking (loketten 0.9, 0.10 en 0.11) op de gelijkvloerse verdieping van het gemeentehuis, kan je terecht voor:

 • verandering van woonplaats: aankomst (inschrijving) in de gemeente en adresverandering binnen de gemeente
 • uittreksels, attesten, getuigschriften en alle andere aangelegenheden waarbij de bevolkingsregisters moeten geraadpleegd worden: bewijzen van woonst, leven, samenstelling gezin, beroepsloopbaan, nationaliteit.
 • voor eensluidend verklaren van afschriften en kopies (origineel meebrengen om voor te leggen!)
 • wettiging van handtekeningen (ondertekenaar moet zich persoonlijk aanbieden), wettiging handtekeningen voor tenlastenemingen, kinderen die zonder ouders naar buitenland gaan
 • identiteitskaarten: uitreiking, vernieuwing of wijziging
 • paspoorten
 • identiteitsbewijzen -12 jaar
 • toekenning huisnummers
 • verplichte inentingen (polio)
 • diverse lijsten uit het bevolkingsbestand
 • rijbewijzen en leervergunningen

Maak hier een afspraak met de medewerkers van het gemeentebestuur. Zo verlies je minder tijd met wachten

Hoe kan je ons contacteren?

Dienst Bevolking
De Griet 1
1980 Zemst
T 015 62 71 51
F 015 62 71 55
E burger@zemst.be

Postadres
College van Burgemeester en Schepenen
De Griet 1
1980 Zemst
F 015 62 71 77
E gemeente@zemst.be