sprite
Gemeente Zemst

Ontwikkelingssamenwerking

Heel wat Zemstse organisaties en inwoners zijn actief op vlak van ontwikkelingssamenwerking. Ze doen dit door ontwikkelingsprojecten te ondersteunen, of door hun medeburgers te informeren rond de Noord-Zuidthematiek. Door een goede coördinatie en het uitbouwen van eigen initiatieven wil de dienst Ontwikkelingssamenwerking laten zien hoe waardevol de inzet van deze Zemstenaars is.

Organisaties of individuele burgers die zich inzetten voorontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit kunnen aansluiten bij de GROZ. Dit is de officiële adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking Zemst. Deze adviesraad bundelt de krachten en geeft mee richting aan het ontwikkelingsbeleid in de gemeente.

De ambtenaar Ontwikkelingssamenwerking staat in voor:

  • Gemeentelijk beleid Ontwikkelingssamenwerking en Internationale Solidariteit
  • Sensibilisering en capaciteitsopbouw ontwikkelingssamenwerking
  • Secretariaat Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zemst – GROZ
  • Secretariaat trekkersgroep FairTrade gemeente
  • Secretariaat Vredesgemeente
  • Samenwerking Spermezeu (Roemenië)
  • Samenwerking Sokone (Senegal)
  • Secretariaat ambtelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking

Hoe kan je ons contacteren?

Liesbeth Vandenbroucke
Ambtenaar Ontwikkelingssamenwerking
De Griet 1
1980 Zemst
T 015 61 88 99
F 015 62 71 77
E ontwikkelingssamenwerking@zemst.be

Postadres
College van Burgemeester en Schepenen
De Griet 1
1980 Zemst
F 015 62 71 77
E gemeente@zemst.be

Contact

Ontwikkelingssamenwerking

Hoogstraat 69

1980 Zemst