sprite
Gemeente Zemst

Sport

De sportfunctionaris coördineert het sportaanbod in Zemst en zorgt voor:

  • secretariaat Sportraad
  • sportweek
  • sportregiowerking Vlaams-Brabant
  • scholenveldloop
  • kampioenenhuldiging
  • inschrijvingspunt De Gordel

Hoe kan je ons contacteren?

Marcus Van Roosbroeck
Sportfunctionaris
Hoogstraat 69
1980 Zemst
T 015 61 88 95
F 015 62 71 77
E sport@zemst.be

Postadres
College van Burgemeester en Schepenen
De Griet 1
1980 Zemst
F 015 62 71 77
E gemeente@zemst.be