sprite
Gemeente Zemst

Cultuur

De cultuurdienst is de coördinerende kracht achter het culturele aanbod in Zemst en houdt zich bezig met:

  • secretariaat Cultuurraad
  • secretariaat Raad van Bestuur van het Cultureel Centrum
  • verenigingsleven (adreslijsten verenigingen, trofeeën, toelagen,...)
  • infoborden voor activiteiten van verenigingen
  • coördinatie Week van de Amateurkunsten
  • Open Monumentendag – Feest van de Vlaamse Gemeenschap - cultuurmaand
  • verhuringen: schuur Schranshoeve Eppegem - lokalen gemeentelijke basisscholen – huur van de polyvalente zaal van de bibliotheek
  • reglementen: huishoudelijke en huurreglementen gemeentelijke infrastructuur
  • infodag fuifcoaches – subsidies erkende security
  • aanvraag/melding evenementen

Hoe kan je ons contacteren?

Jurgen Muyldermans
Cultuurcoördinator
De Griet 1
1980 Zemst
T 015 61 88 94
F 015 62 71 77
E cultuur@zemst.be

Postadres
College van Burgemeester en Schepenen
De Griet 1
1980 Zemst
F 015 62 71 77
E gemeente@zemst.be