sprite
Gemeente Zemst

Noord-Zuid

FairTradeGemeente

FairTradeGemeente Zemst

Logo FairTradeGemeente

De gemeenteraad onderschreef in 2010 een motie die eerlijke handel met ontwikkelingslanden én lokale duurzame landbouw ondersteunt. De FairTradeGemeente-campagne vindt het belangrijk om beide een plaats te geven en op die manier een brug te slaan tussen Noord en Zuid. Onze vrijwillige trekkersgroep werkte de campagne de afgelopen jaren uit in Zemst, samen met vele vrijwilligers, winkels en horecazaken, scholen en verenigingen, gemeentelijke diensten en gemeentebestuur.

In 2012 is het zover! Zemst beantwoordt aan alle zes criteria en viert de titel van FairTradeGemeente. Ontdek hier alle verkooppunten en activiteiten: http://fairtradegemeenten.be/zemst/node/607.

Foto Flashmob

Foto: Flashmob op Pleinpop ter ere van de titelbehaling Fair Trade i.s.m. dansvereniging Impuls.

 

Fair Trade en lokale duurzaamheid

Fair Trade: hoe zit dat ook alweer?

Logo Max Havelaar

Fair Trade draagt bij aan een duurzame ontwikkeling voor de kleinschalige producent in het Zuiden. Dit is gebaseerd op het principe ‘trade, not aid’.

Duurzame ontwikkeling draagt drie pijlers in zich. De drie pijlers die je ook kan terugvinden in Fair Trade:

 1. Economische ontwikkeling: een kostendekkende minimumprijs voor de producent, een fairtradepremie voor de organisatie, voorfinanciering van de oogst en contracten op lange termijn.
 2. Sociale ontwikkeling: verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, het recht om zich als arbeiders te organiseren, geen discriminatie en het volle respect voor de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).
 3. Ecologisch verantwoorde ontwikkeling: verbod op ggo’s en een honderdtal pesticiden, energiebesparende productiemethodes, respect voor natuurlijke bronnen en de biodiversiteit en maximale ondersteuning voor biolandbouw.

Lokale duurzame voeding, waar hebben we het over?

Lokale duurzame voeding houdt rekening met dezelfde 3 pijlers die je kan terugvinden in Fair Trade:

 1. Een economische pijler: een realistische prijs waarin alle productiekosten verrekend worden en een eerlijke vergoeding voor elke schakel in de keten - dus ook voor de producent. Door te kiezen voor lokale, streekgebonden producten ondersteun je ook de economie in eigen regio.
 2. Een sociale pijler: kopen in de korte keten geeft rechtstreeks contact met de voedselproducent en leidt tot wederzijds respect. Gezonde voeding is vers, voedzaam, natuurlijk en bevat geen additieven.  
 3. Een ecologische pijler: biologische producten zijn beter voor het milieu en het dierenwelzijn, seizoensgebonden groenten en fruit vergen minder energie om te produceren en te bewaren, en lokale productie en consumptie betekenen minder voedselkilometers.

Zemstse verkooppunten

Neem een kijkje op http://fairtradegemeenten.be/zemst/node/607 en ontdek onze activiteiten en verkooppunten in de gemeente.

Reportage

Kalender

Op dit moment zijn er geen activiteiten bekend binnen het beleidsitem FairTradeGemeente.

GROZ

GROZ

De Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zemst werd opgericht op 26 april 1990 en is een erkend adviesorgaan van het gemeentebestuur van Zemst. De leden zijn vertegenwoordigers van verschillende organisaties en initiatieven of geïnteresseerde inwoners in Zemst be­gaan met ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit. De aangesloten verenigingen en individuele leden van de GROZ bundelen hun krachten op evenementen als Verrekijker. Aanvullend organiseert de GROZ jaarlijks enkele ‘Open Avonden’ met een informatieaanbod om de dagelijkse werking van haar eigen verenigingen te overstijgen en een ruimer publiek aan te spreken. Tenslotte volgen zij de Agenda 2030, FairTradegemeentecampagne, Vredesgemeente, en de stedenband Zemst-Sokone op.

 

Verrekijker

Verrekijker is een zinnenprikkelend feest dat bruist van wereldse ontmoetingen in een groen en eerlijk jasje. De gemeente zet zijn burgers hiermee onder meer aan tot een breed wereldbeleid waarbij ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit een inbreng heeft. Wens je hieraan mee te werken, geef dan een seintje aan vt@zemst.be (tel. 015 61 88 96).

 

Agenda 2030

De gemeente Zemst ondertekende in 2016 de engagementsverklaring ‘Global Goals Local Focus’ om werk te maken van 17 duurzame ontwikkelingsdoelen tegen 2030, de SDGs (Sustainable Development Goals) of de ‘Agenda 2030’. De 17 duurzame doelstellingen, opgesteld door de VN, hebben als doel om armoede en onrechtvaardigheid op een structurele manier te bestrijden en te evolueren naar een duurzame en solidaire samenleving hier én in de wereld. 

 


Leden

11.groep Zemst

De Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

11.groep is één van de 340 vrijwilligersgroepen die samen de 11.11.11-koepel vormen. 11.11.11 zet zich in voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. In het Noorden staat beleidsbeïnvloeding centraal. In het Zuiden steunt 11.11.11 organisaties met goed doordachte ontwikkelingsinitiatieven en stimuleert samenwerking.

www.11.be

Contact: kris.destaercke@gmail.com

Jan Colebrants Tel.: 015 61 30 52

Jan De Broeck Tel.: 015 62 16 26

Karen De Broeck Tel.: 015 61 20 61

AZIZ vzw

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default qualityDe vrijwilligersvereniging AZIZ is één van de 50 leden van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Zij geeft humanitaire hulp aan asielzoekers en vluchtelingen. AZIZ werkt aan integratie van vluchtelingen en aan internationale solidariteit en organiseert regelmatig informatieavonden in Zemst rond thema’s die met asiel, migratie en integratie te maken hebben.

www.aziz.be

Contact: josee.goethals@skynet.be

 Mali-Kanu

Mali-Kanu wil in het Afrikaanse land Mali lokaal verankerde initiatieven on­dersteunen. Het gaat om initiatieven die een duurzame verbetering van de levens­omstandigheden beogen op het vlak van onderwijs en vorming, gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling, leefmilieu en mensenrechten. 

http://mali-kanu.be

Contact: info@mali-kanu.be

Missiekring Zemst Sint-Pieter

De missiekring Zemst Sint-Pieter is een christelijk geïnspireer­de vereniging en zij verleent financiële en materiële steun aan sociale projecten in Brazilië, Chili en Congo. De steun gebeurt in samenwerking met en ten dienste van de plaatselijke be­volking. Er vinden heel wat activiteiten in Zemst plaats. Er is namelijk een breikring, het jaarlijks restaurant op de laatste zondag van september en sterzingen in samenwerking met de +13 jongerenwerking van de parochie.

www.wmhelp.be

Contact: hvandersmissen@hotmail.com

Oxfam Wereldwinkel Zemst vzw

Oxfam Wereldwinkels zijn al meer dan 40 jaar de voornaamste organisatie en referentie voor eer­lijke handel in België. Zij willen met de verkoop van producten van eerlijke handel een alternatief aanbieden voor de vaak onrechtvaardige wereldhandel. In Eppegem vind je de plaatselijke wereldwinkel terug.

www.oww.be/zemst

Contact: zemst@oww.be

Adres: Kreupelstraat 32, 1980 Eppegem

Openingsuren: woensdag van 14 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 16 uur 

XARITOO

XARITOO is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die de Zemstse leefgemeenschap sensibiliseert. Ze engageert zich ook voor het uitwerken van kleinschalige concrete projecten rond ontwikkelingssamenwerking met een maatschappelijk draagvlak.

Omdat basishygiëne één van de hoekstenen van ontwikke­lingswerk is, gaat Xaritoo een nieuw duurzaam, lange ter­mijn-project ‘SOKO-Lat’ aan. SOKO-lat houdt het bouwen van latrines (WC’s) in Sokone (Senegal) en omgeving in. Omdat toegang tot een WC een recht is van elkeen!

Contact: geert.deroo@scarlet.be

Adviesrol

De GROZ geeft advies aan de gemeente over het be­leid voor Ontwikkelingssamenwerking en Internationa­le Solidariteit.

 

Zet jij je in voor een project in het Zuiden?

Dan kan je aanspraak maken op een subsidie. De GROZ geeft advies op basis van het reglement ‘Inleef­reizen, studentenstages of ontwikkelingsprojecten in OESO-DAC landen’. Reglement en formulieren zijn te­rug te vinden onder de rubriek ‘Zuiders engagement’.

Stedenband Zemst – Sokone

De gemeente Zemst wisselt met de Senegalese ge­meente Sokone ‘gemeentehuiservaring’ uit. Het doel is de dienstverlening voor de bevolking te verbeteren. De GROZ volgt de ontwikkelingen van de stedenband op. Voor meer informatie neem je een kijkje onder de rubriek Sokone of op www.zemstinsokone.blogspot.com.

Fair Trade

De GROZ ondersteunt de gemeente Zemst in haar en­gagement van FairTradeGemeente. Voor meer informatie neem je een kijkje onder de rubriek Fair Trade Gemeente of http://fairtradegemeenten.be/Zemst.

Kalender

Verrekijker

Iedereen welkom

Iedereen is van harte welkom op de GROZ- bijeenkomsten. Wil je een overlegmoment bij wonen? Geef dan een seintje via ontwikkelingssamenwerking@zemst.be.

Wil je graag op de hoogte blijven van de activiteiten? Schrijf je dan in op onze digitale nieuwsbrief.

Sokone

Stedenband Zemst – Sokone

 

Sokone is een gemeente in het West-Afrikaanse land Senegal. De gemeente Zemst wisselt met Sokone 'gemeentehuis-ervaring' uit. Het doel van onze stedenband is de dienstverlening voor de bevolking te verbeteren. Er zijn vijf samenwerkingsterreinen vastgelegd:

 1. Gemeentelijke bestuursorganisatie en ambtelijk apparaat met zorg voor de kwaliteit van de dienstverlening en de participatie van de burger.
 2. Sociale dienstverlening met het oog op de integratie van de hele bevolking en op de strijd tegen de armoede en de uitsluiting.
 3. Milieu met vooral aandacht voor composteren, sorteren en de sensibilisatie van de bevolking rond afval.
 4. Ruimtelijke ordening, urbanisatie en openbare werken.
 5. Socio-culturele samenwerking en uitwisseling.

Federaal subsidieprogramma

Sinds 2017 neemt de gemeente deel aan het federaal gesubsidieerde programma van de VVSG (2017-2021) rond de gemeentelijke internationale samenwerking met Sokone m.b.t. afvalbeheer en een goed beheer van de natuurlijke hulpbronnen (zoals de mangroves).

Spermezeu

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

 

De gemeente Zemst schreef zich in 1989 in op een Europese actie om de Roemeense dorpen te redden van de verstedelijkingsdrang van hun leider Ceaucescu. Onze relatie met Spermezeu is inmiddels gegroeid van een oorspronkelijk adoptiedorp tot een volwaardige en officiële jumelage.

Vredesgemeente

Poeziëklas: Waarom rijmt zoemen op bloemen? En peace op please? Ben je een land in oorlog ontvlucht? Heb je een vredeswens? Weet jij waar de regenboog begint? Of wil je onomwonden verwoorden wat niemand eerder heeft gezegd?


Binnen de veilige muren van een intieme poëzieklas, gaan dichter Koen Stassijns en stiltegidsen Greet Selderslaghs en Veerle Van Rie samen met een kleine groep mensen op zoek naar beelden die vrede oproepen, naar tekenen van oorlog en angst. Tijdens drie halve dagen duik je een beeldenkamer in, leer je associaties maken, verbanden leggen en met accurate woorden trefzeker een ei leggen. Elke deelnemer wordt persoonlijk begeleid in zijn zoektocht naar een eigen verbeelding, een verwoording die raakt, uitdaagt en doet stilstaan om verder te gaan. De teksten worden voorgelezen tijdens de vredesfakkeltocht op 10 november.

Om deel te nemen is schrijfervaring niet nodig. De poëzieklas staat open voor jong en oud, voor wie in een ver land geboren is of net heel dichtbij, voor wie hier al een heel leven lang woont of nog maar een paar jaar. 

 

Praktisch

 • ·      poëzieklas Met vuur naar vrede
 • ·      vrijdagen 9, 16 en 23 oktober 2015, telkens van 13 tot 16 uur
 • ·      zaal De Hoeve, Meerweg 2, Zemst
 • ·      deelname: € 10 (inclusief deelname fakkeltocht)
 • ·      inschrijven via www.ticketgang.be – plaatsen zijn beperkt

 

 

Fakkeltocht: Met vuur naar vrede

Onderweg leest Veerle Van Rie gedichten voor uit de poeziëklas van dichter Koen Stassijns. Op dinsdag 10 november vertrek om 19 uur aan De Hoeve, Meerweg 2, Zemst. Afstand 5 km.  Deelname: 3, inclusief fakkelt (-12 jaar: 1,50). Kaarten via www.zemst.be/ticketgang - plaatsen zijn beperkt.

 

Oproep: Hang een vredesvlag uit en vraag aandacht voor de ontwapening van Oost-Congo én voor een kernwapenvrije wereld


Kernwapens

Op 21 september, de Internationale dag van de Vrede, zal de vredesvlag aan het gemeentehuis wapperen. Die dag wordt onder meer de kernwapenproblematiek aangekaart. In 1945 kwamen bij de aanvallen op Hiroshima en Nagasaki honderdduizenden mensen om het leven en begon de kernwapenwedloop. Vandaag zijn er nog steeds meer dan 17 000 kernwapens in de wereld. Ook in België liggen kernwapens opgeslagen.

Kernwapens maken geen onderscheid tussen militairen en burgers. Ze maken onevenredig veel slachtoffers en het risico op onnodig lijden is groot. Hoewel het nooit tot een expliciet verbod op het gebruik van kernwapens is gekomen, zou dat volgens de basisbeginselen van het Internationaal Humanitair Recht moeten gebeuren. Het gemeentebestuur van Zemst wil de oproep voor een kernwapenvrije wereld mee kracht bijzetten. Ook inwoners kunnen die eis steunen door een vredesvlag uit te hangen. Vredesvlaggen zijn te koop via www.vredesweek.be/materiaal.

 

Oost-Congo

De Internationale Dag van de Vrede is de startdag van de Vlaamse Vredesweek die loopt van 21 september tot 2 oktober. De Vlaamse Vredesweek is het lanceerplatform voor de bredere campagne Kies Voor Vrede! Ontwapen Oost-Congo. Die vraagt aandacht voor het belang van de ontwapening en reïntegratie van rebellen als essentiële stap naar duurzame vrede in Oost-Congo. De regio wordt al 20 jaar verscheurd door geweld dat telkens weer oplaait.

 

 

Vredesvlag

 

Sinds onze gemeenteraad in 2007 de engagementsverklaring “Zemst Vredesgemeente” van Pax Christi ondertekende, ondernemen wij jaarlijks met enkele betrokken vrijwilligers actie naar de leerlingen van de basisscholen van Zemst toe,  betrekken we onze burgers bij de herdenking van Wapenstilstand en bij de problematiek van vluchtelingen en actuele conflicten in de wereld. Met het aangeplante vredesbos en de inrichting van het Plein van de Verdraagzaamheid in Zemst zetten we de vredesgedachte nog meer in de verf.

 

In die gedachte steunen wij ook de volgende organisaties Amnesty International en Mayors for Peace voor naleving van alle mensenrechten met de Universele verklaring van de Rechten van de Mens als leidraad en voor een wereldwijde kernontwapening tegen 2020.

Zuiders engagement

Zemstse trekvogels

Steeds meer jongeren engageren zich om iets te doen aan de toenemende ongelijkheid in de wereld. Elk jaar trekken jongeren uit Zemst de wijde wereld in voor hun stage of als vrijwilliger.

 

In onderstaande brochure brengen de “Zemstse trekvogels” hun ervaringen met de partnerorganisatie(s) in beeld. De foto’s illustreren de soms diverse realiteit van cultuur, natuur en mensen en tonen ook de samenwerking met de mensen ter plaatse.

Klik hier om de brochure te downloaden.

 

Haal een subsidie binnen voor je project

Ben jij een Zemstenaar die in het kader van zijn/haar studies of een stage reist? Of heeft jouw school, vriendenkring, vereniging of familie een eigen project lopen in het Zuiden? Dan ben je bij de gemeentelijke dienst Ontwikkelingssamenwerking met het subsidiereglement ‘Inleefreizen, studentenstages of ontwikkelingsprojecten in OESO-DAC landen’ aan het juiste adres. Het reglement ondersteunt namelijk projecten waarbij Zemstse vrijwilligers betrokken zijn.

 

Klik hier voor het reglement. Klik onderaan voor de diverse invulformulieren. Het hele jaar door  kunnen aanvragen ingediend en uitbetaald worden.

Neem ook zeker een kijkje op www.4depijler.be. Het 4de pijlersteunpunt verschaft informatie en advies aan iedereen die zich vrijwillig inzet voor een project in het Zuiden.

 

 

Invulformulieren 

 

 1. Inleefreis:

De reis in een ontwikkelingsland is vooral gericht op kennismaking met ontwikkelingsprojecten. De vrijwilliger helpt actief mee aan een project ter plaatse gedurende minimaal 3 werkdagen van de verblijfsduur. Het is dus niet zomaar een eco-toeristische reis.

 

 1. Studentenstage:

De stage in een ontwikkelingsland is gekaderd in een opleiding, is nuttig voor deze opleiding en het hoofddoel ervan is (wederzijdse) uitwisseling van expertise.

 

 1. Vrijwilligerswerk in een bestaand ontwikkelingsproject:

Het gaat om minstens 12 voltijdse onbetaalde werkdagen voor een bestaand project in een ontwikkelingsland.

 

 1. Permanent engagement voor een eigen ontwikkelingsproject:

Het gaat om onbetaald vrijwilligerswerk voor een project in een ontwikkelingsland; op de locatie zelf en met permanente voortgangscontrole vanuit Zemst.