sprite
Gemeente Zemst

Wat is GRO...Z?

Logo GROZ

 

Gemeentelijke

Raad voor

Ontwikkelingssamenwerking

Zemst

Een korte voorstelling… 

De GROZ, wat is dat?

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zemst werd opgericht op 26 april 1990 en is een erkend adviesorgaan van het gemeentebestuur van Zemst.

 

Doelstellingen

De G.R.O.Z. heeft tot doel:

  • het gemeentebestuur te adviseren bij het ontwikkelen van een beleidsvisie inzake ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit, d.w.z.

  • steunen bij de beleidsvoorbereidingen

  • helpen bij de uitvoering en bekendmaking van dit beleid

  • het ontwikkelen van eigen initiatieven terzake

 Taken

  • De taken kunnen als volgt gespecifieerd worden:

  • permanent bewustmakingsbeleid voeren naar bevolking en overheid

  • steunen van projecten in ontwikkelingslanden

  • adviseren van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad inzake begroting van ontwikkelingssamenwerking

  • informatie geven aan de bevolking op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit

  • vorming van de eigen leden

Contact

Voorzitters:  b.devogeleer@telenet.be en johan.clycq@skynet.be.

Postadres: dienst Ontwikkelingsamenwerking, De Griet 1, 1980 Zemst.  

Tel.:  015 61 88 99; ontwikkelingssamenwerking@zemst.be

 

Engagement van de gemeente

De gemeente verleent jaarlijks een subsidie aan de verenigingen die lid zijn van de GROZ. De subsidie houdt op basis van een verdeelsleutel rekening met de activiteiten die deze leden op terreinen van bewustmaking, vorming en projecten voor ontwikkelingssamenwerking leverden.

Contact

Ontwikkelingssamenwerking

Hoogstraat 69

1980 Zemst