sprite
Gemeente Zemst

Sportraad Zemst

De Sportraad is een gemeentelijke adviesraad die voorstellen advies over alles wat de sport aanbelangt op vraag van het college of op zelfstandige basis.

De gemeentelijke Sportraad bestaat sinds 1978.

 

Doelstellingen
De Sportraad heeft als opdracht: Het bevorderen van een integraal sportbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeenten.
Er zijn +/- 54 sportverenigingen, waaronder competitie- en recreatiesporten, aangesloten bij de Sportraad.

Daarnaast werkt de sportraad actief mee aan het uitwerken van het sportbeleid via het sportbeleidsplan. Het huidige sportbeleidsplan loopt van 2014 tem 2019.

 

Samenstelling

De Sportraad wordt bij het begin van elke legislatuur samengesteld. De leden zijn vertegenwoordigers van de competitie- en recreatiesporten en geïnteresseerde inwoners. Je kan de samenstelling van het dagelijks bestuur van de Sportraad hier downloaden.

 

Statuten
Je kan de statuten van de Sportraad hier downloaden

 

Sportregio Noord
De gemeente is lid van de Provinciale Sportregio Noord. De  Sportregio Noord bestaat uit de gemeenten Steenokkerzeel, Kampenhout, Boortmeerbeek, Machelen, Tremelo, Keerbergen, Haacht en Zemst. De sportfunctionarissen van deze gemeenten organiseren gezamelijk activiteiten voor de acht gemeenten samen. Ook de voorzitters van de sportraden worden uitgenodigd op deze vergaderingen.

 

Allerlei:

Op gemeentelijk vlak worden jaarlijks ondermeer volgende sportactiviteiten georganiseerd:

  • Sportweek eind augustus (voor de jeugd van 8 tot 17 jaar) De organisatie is in handen van de Sportraad en de sportfunctionaris. De gemeente stelt gratis een deel van de accommodatie ter beschikking.
  • Vlaamse Veldloopdag voor scholen ism SVS (basisscholen Zemst)
  • De sportraad staat ook in voor de begeleiding van de Zemstse senioren op de Senior Spelen te Blankenberge
  • Ondersteuning jaarlijkse andersvalidensportdag
  • De Sportraad werkt jaarlijks mee aan de actie "Sportpromotionele werking Vlaams-Brabant" en ontvangt hiervoor een toelage van de Provincie Vlaams-Brabant.
  • In de begroting wordt jaarlijks een bedrag ingeschreven voor de gemeentelijke toelagen aan verenigingen.
  • Jaarlijks vindt er een "Kampioenenviering" plaats. Hier worden de individuele en groepskampioenen gehuldigd. Op deze viering wordt door de Sportraad de trofee van "sportlaureaat" en "sportverdienste" uitgereikt.

 

Sportraad
Hans Vandenbohede (Voorzitter)
Tervuursesteenweg 261 bus 1
1982 Zemst/Elewijt

 

Briefwisseling
Marcus Van Roosbroeck (sportfunctionaris)
De Griet 1
1980 Zemst