sprite
Gemeente Zemst

Sport en recreatie

De sportfunctionaris coördineert het sportaanbod in Zemst en zorgt voor:

 • secretariaat Sportraad
 • sportweek
 • sportregiowerking Vlaams-Brabant
 • scholenveldloop
 • kampioenenhuldiging
 • inschrijvingspunt De Gordel

Hoe kan je ons contacteren?

Marcus Van Roosbroeck
Sportfunctionaris
Hoogstraat 69
1980 Zemst
T 015 61 88 95
F 015 62 71 77
E sport@zemst.be

Postadres
College van Burgemeester en Schepenen
De Griet 1
1980 Zemst
F 015 62 71 77
E gemeente@zemst.be

Sportaanbod

21 februari 2018:
Kleuterhappening sporthal Eppegem

20 maart 2018:
Algemene Vergadering Sportraad Zemst
Polyvalente Zaal Bibliotheek 20 uur.

10 april 2018:
Avonturensportdag tieners

12 april 2018:
Kijk! Ik fiets!
Sport Vlaanderendomein Hofstade 10 uur.

18 april 2018:
Buitenspeeldag Sport Vlaanderendomein

25 mei 2018:
Jaarlijkse Kampioenenviering
De Melkerij Zemst

26 mei 2018:
Andersvalidensportdag manege Verbrande Brug

29 mei 2018:
Sporteldag Durbuy

15 augustus 2018:
Beker van Zemst voor herenvoetbal

20 tot 24 augustus 2018:
Jaarlijkse sportweek in de GBS De Waterleest . Vierendertigste editie!

augustus 2018:
Beker van Zemst voor vissersverenigingen te Hofstade, 10 uur. Visvijver Ons Genoegen , Tervuursesteenweg, Hofstade.

29 augustus 2018:
Springkastelenfestival in Tremelo ism Regio Noord.

20 september 2018
Sportdag senioren in Blankenberge. Inschrijven aan het onthaal van het gemeentehuis.

26 september 2018:
Scholenveldloop te Hofstade ism scholen en sportraad.

30 oktober 2018:
Skihappening landgraaf ism Regio Noord. Inschrijven via ticketgang.

Eind december 2018:
Doeland ism Sport Vlaanderen

Sportraad Zemst

De Sportraad is een gemeentelijke adviesraad die voorstellen advies over alles wat de sport aanbelangt op vraag van het college of op zelfstandige basis.

De gemeentelijke Sportraad bestaat sinds 1978.

 

Doelstellingen
De Sportraad heeft als opdracht: Het bevorderen van een integraal sportbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeenten.
Er zijn +/- 54 sportverenigingen, waaronder competitie- en recreatiesporten, aangesloten bij de Sportraad.

Daarnaast werkt de sportraad actief mee aan het uitwerken van het sportbeleid via het sportbeleidsplan. Het huidige sportbeleidsplan loopt van 2014 tem 2019.

 

Samenstelling

De Sportraad wordt bij het begin van elke legislatuur samengesteld. De leden zijn vertegenwoordigers van de competitie- en recreatiesporten en geïnteresseerde inwoners. Je kan de samenstelling van het dagelijks bestuur van de Sportraad hier downloaden.

 

Statuten
Je kan de statuten van de Sportraad hier downloaden

 

Sportregio Noord
De gemeente is lid van de Provinciale Sportregio Noord. De  Sportregio Noord bestaat uit de gemeenten Steenokkerzeel, Kampenhout, Boortmeerbeek, Machelen, Tremelo, Keerbergen, Haacht en Zemst. De sportfunctionarissen van deze gemeenten organiseren gezamelijk activiteiten voor de acht gemeenten samen. Ook de voorzitters van de sportraden worden uitgenodigd op deze vergaderingen.

 

Allerlei:

Op gemeentelijk vlak worden jaarlijks ondermeer volgende sportactiviteiten georganiseerd:

 • Sportweek eind augustus (voor de jeugd van 8 tot 17 jaar) De organisatie is in handen van de Sportraad en de sportfunctionaris. De gemeente stelt gratis een deel van de accommodatie ter beschikking.
 • Vlaamse Veldloopdag voor scholen ism SVS (basisscholen Zemst)
 • De sportraad staat ook in voor de begeleiding van de Zemstse senioren op de Senior Spelen te Blankenberge
 • Ondersteuning jaarlijkse andersvalidensportdag
 • De Sportraad werkt jaarlijks mee aan de actie "Sportpromotionele werking Vlaams-Brabant" en ontvangt hiervoor een toelage van de Provincie Vlaams-Brabant.
 • In de begroting wordt jaarlijks een bedrag ingeschreven voor de gemeentelijke toelagen aan verenigingen.
 • Jaarlijks vindt er een "Kampioenenviering" plaats. Hier worden de individuele en groepskampioenen gehuldigd. Op deze viering wordt door de Sportraad de trofee van "sportlaureaat" en "sportverdienste" uitgereikt.

 

Sportraad
Hans Vandenbohede (Voorzitter)
Tervuursesteenweg 261 bus 1
1982 Zemst/Elewijt

 

Briefwisseling
Marcus Van Roosbroeck (sportfunctionaris)
De Griet 1
1980 Zemst

Sportsubsidies

Werkingssubsidies

De gemeente Zemst voorziet in het kader van het Sport voor Allen-decreet middelen voor de directe financiële ondersteuning van sportverenigingen. Hiervoor werd een reglement op puntenbasis uitgewerkt waarbij er vooral aandacht is voor de kwaliteit binnen de sportverenigingen. Om in aanmerking te komen dienen sportverenigingen erkend te zijn door de gemeente en aangesloten te zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

Impulssubsidies

De gemeente Zemst voorziet eveneens in het kader van het Sport voor Allen-decreet middelen voor de ondersteuning van gediplomeerde jeugsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in sportverenigingen. De subsidies richten zich op drie pijlers:

 1. Terugbetalingen van erkende gevolgde opleidingen van de VTS;
 2. subsidiëring van de organisatie van cursussen;
 3. financiële ondersteuning van verenigingen die reeds gebruik maken van gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.

Sporthallen

Gemeentelijke Sporthal Zemst-centrum

Schoolstraat 19

1980 Zemst

 

Gemeentelijke Sporthal Eppegem

Waterleestweg 14

1980 Eppegem

 

Gemeentelijke Sporthal Budohal Elewijt (vechtsporthal)

Driesstraat 40

1982 Elewijt

 

Toegangsuren gemeentelijke sporthallen: alle dagen van 9 tot 23 uur.

Voor reserveringen en inlichtingen, zoals bv. het reglement voor de huur en het gebruik van de sporthal in:

 • Zemst-centrum: zich wenden tot uitbater Fons Put, tel. 015 61 50 01 of 0473 62 34 60
 • Eppegem: zich wenden tot uitbater Luc Verest, tel. 015 61 58 90
 • Budohal Elewijt: Steven Beddegenoodts, kalender@debudohal.be

Blosocentrum Hofstade

Huishoudelijk reglement / politieverordening Blosodomein Hofstade