sprite
Gemeente Zemst

Diversiteit en integratie

De samenleving in Zemst wordt steeds meer divers. In Zemst heeft ongeveer 7% van de totale bevolking een andere origine dan de Belgische. Bovendien zouden er al zo’n 79 verschillende nationaliteiten in Zemst vertegenwoordigd zijn. Deze diversiteit betekent een grote meerwaarde voor de samenleving. Het contact met andere culturen, visies, tradities, enzovoort, is zeer verrijkend en leerrijk voor de samenleving. Toch vergt het van de gemeente ook de nodige inspanningen om voor iedereen gelijke kansen te creëren en iedereen voldoende te betrekken bij het gemeenschapsleven. Daarom wil de gemeente een degelijk beleid voeren om integratie in de samenleving te bevorderen en om er voor te zorgen dat elke inwoner zich thuis voelt in Zemst.

 

Sinds 2012 heeft de gemeente Zemst  een gemeentelijk integratiebeleid en een integratiedienst om dit beleid uit te voeren. op. Dit gemeentelijk integratiebeleid bevat verschillende initiatieven om onder meer oefenkansen Nederlands te creëren, de sociale cohesie in de samenleving te versterken en de dienstverlening zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken. Kortom, initiatieven die er voor moeten zorgen dat elke inwoner van Zemst dezelfde kansen krijgt in de gemeente.

 

De gemeente heeft een aantal gemeentelijke taalinitiatieven opgestart. Voor meer informatie over het leren van Nederlands kan je terecht bij het Huis van het Nederlands. Aan mensen die een cursus Nederlands gevolgd hebben, komt de gemeente ook tussen in het inschrijvingsgeld. Meer informatie en de voorwaarden vind je terug bij de terugbetaling (50%) van het inschrijvingsgeld van cursus NT2.

 

Nieuwe inwoners die nog niet erg lang in België wonen kunnen via het Onthaalbureau Inburgering een inburgeringsprogramma volgen. Het Onthaalbureau helpt mensen om hun weg te vinden in de Belgische samenleving.

 

Meldingen, klachten of vragen over discriminatie, vooroordelen, racisme, en dergelijke kunnen steeds gemeld worden op de gemeente. Je kan ook steeds een melding doen bij het Meldpunt Discriminatie. Een medewerker van het Meldpunt bekijkt de melding en zoekt samen met jou naar een gepaste oplossing.