sprite
Gemeente Zemst

Rampen

Het gemeentebestuur en de hulpdiensten werken samen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties. Dat kan bijvoorbeeld gaan om hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk of een zwaar ongeval. Die samenwerking werd vastgelegd in een algemeen nood- en interventieplan (ANIP). Dat beschrijft de werkwijze die de hulpdiensten volgen wanneer een ernstige noodsituatie ontstaat.

 

De gemeentelijke veiligheidscel bereidt de noodplanning voor. Dit is een werkgroep met vertegenwoordigers van de hulpdiensten, die regelmatig vergadert onder de leiding van de burgemeester. Hij wordt daarin bijgestaan door de gemeentelijke noodplanambtenaar. Die werkt het ANIP administratief bij en verstrekt adviezen aan de beleidsverantwoordelijken over een gecoördineerde noodplanning.

 

Contact: ambtenaar noodplanning Wilfried De Ron: gemeentehuis, De Griet 1, Zemst 015 62 71 40, wilfried.deron@zemst.be.

Contact

Interne zaken

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627140

E wilfried.deron@zemst.be