sprite
Gemeente Zemst

Noodplanning

Het gemeentebestuur en de hulpdiensten werken samen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen ernstige noodsituaties. Dat kan bijvoorbeeld gaan over hevige wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een grootschalige evacuatie, een ontploffing, een trein- of luchtvaartongeval...

 

Hiervoor worden er diverse nood- en interventieplannen opgesteld:

  • Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) regelt het gecoördineerd optreden van de verschillende hulpdiensten en bevat de algemene richtlijnen en de nodige informatie om het beheer van elke noodsituatie te verzekeren.
  • Een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) wordt opgesteld voor bijzondere risico's op het grondgebied, zoals evenementen met grote volkstoeloop, industriële activiteiten...
  • Een afzonderlijk monodisciplinair interventieplan voor elke discipline in de noodplanning. Hierin worden de afspraken vastgelegd over alarmering, opschaling, versterking, taakverdeling, communicatie, bevelvoering en vertegenwoordiging in het gemeentelijk coördinatiecomité en de operationele commandopost. Verder duidt het de middelen aan die kunnen worden ingezet.

De gemeentelijke veiligheidscel bereidt de noodplanning voor. Dit is een werkgroep die regelmatig vergadert onder leiding van de burgemeester. Hij wordt hierin bijgestaan door de ambtenaar noodplanning.

 

Contact: Interlokale coördinator integrale veiligheid - Noodplanambtenaar Tom Ketelslegers: gemeentehuis, De Griet 1, Zemst T. 02 254 19 14, noodplanning@zemst.be.

Contact

Interne zaken

De Griet 1

1980 Zemst

T 015627140

E wilfried.deron@zemst.be

Bekijk ook