sprite
Gemeente Zemst

Gezondheids- en Welzijnsraad

Wat?
De Gezondheids- en welzijnsraad Zemst is een gemeentelijke adviserende raad die gezondheids- en welzijnsaangelegenheden ter harte neemt.
De opdracht van de Gezondheids- en welzijnsraad:
• de stimulering (gezondheidsbevordering, ziektepreventie en welzijnswerking) en coördinatie van gezondheids- en welzijnsaangelegenheden
• het opsporen van noden in verband met lokale gezondheids- en welzijnsproblemen en hier oplossingsgericht op inspelen
• het lokale beleid adviseren in verband met gezondheids- en welzijnsthema’s in het algemeen
• vertegenwoordiging in het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Zenneland


Geschiedenis
In 1998 werd de Gezondheidsraad opgericht.
Sindsdien is deze adviesraad ononderbroken begaan met het gezond leven van de Zemstenaren, wat zich geuit heeft in talrijke informatie- en preventiecampagnes:
• gezondheids- en welzijnsbeurzen
• benefietconcerten ten voordele van goede doelen
• gezondheidsdagen voor de Zemstse basisscholen
• infoavonden over allerlei gezondheidsthema's
In 2014 besliste de Gezondheidsraad om breder te werken dan alleen gezondheid en wijzigde zijn naam in Gezondheids- en welzijnsraad.

Lid worden?
Alle inwoners die begaan zijn met gezondheids -en welzijnszorg
zijn van harte welkom op de vergaderingen.
Contact:
Clem Vandenbrandt, voorzitter: clemvdb@skynet.be
Verantwoordelijk van het schepencollege:
Dirk Van Roey, schepen van Gezondheid: dirk.vanroey@zemst.be

Gemeentelijke dienst Welzijn, De Griet 1, 1980 Zemst, 015 61 88 91, welzijn@zemst.be

 

Gezondh