sprite
Gemeente Zemst

Vredesgemeente

Poeziëklas: Waarom rijmt zoemen op bloemen? En peace op please? Ben je een land in oorlog ontvlucht? Heb je een vredeswens? Weet jij waar de regenboog begint? Of wil je onomwonden verwoorden wat niemand eerder heeft gezegd?


Binnen de veilige muren van een intieme poëzieklas, gaan dichter Koen Stassijns en stiltegidsen Greet Selderslaghs en Veerle Van Rie samen met een kleine groep mensen op zoek naar beelden die vrede oproepen, naar tekenen van oorlog en angst. Tijdens drie halve dagen duik je een beeldenkamer in, leer je associaties maken, verbanden leggen en met accurate woorden trefzeker een ei leggen. Elke deelnemer wordt persoonlijk begeleid in zijn zoektocht naar een eigen verbeelding, een verwoording die raakt, uitdaagt en doet stilstaan om verder te gaan. De teksten worden voorgelezen tijdens de vredesfakkeltocht op 10 november.

Om deel te nemen is schrijfervaring niet nodig. De poëzieklas staat open voor jong en oud, voor wie in een ver land geboren is of net heel dichtbij, voor wie hier al een heel leven lang woont of nog maar een paar jaar. 

 

Praktisch

  • ·      poëzieklas Met vuur naar vrede
  • ·      vrijdagen 9, 16 en 23 oktober 2015, telkens van 13 tot 16 uur
  • ·      zaal De Hoeve, Meerweg 2, Zemst
  • ·      deelname: € 10 (inclusief deelname fakkeltocht)
  • ·      inschrijven via www.ticketgang.be – plaatsen zijn beperkt

 

 

Fakkeltocht: Met vuur naar vrede

Onderweg leest Veerle Van Rie gedichten voor uit de poeziëklas van dichter Koen Stassijns. Op dinsdag 10 november vertrek om 19 uur aan De Hoeve, Meerweg 2, Zemst. Afstand 5 km.  Deelname: 3, inclusief fakkelt (-12 jaar: 1,50). Kaarten via www.zemst.be/ticketgang - plaatsen zijn beperkt.

 

Oproep: Hang een vredesvlag uit en vraag aandacht voor de ontwapening van Oost-Congo én voor een kernwapenvrije wereld


Kernwapens

Op 21 september, de Internationale dag van de Vrede, zal de vredesvlag aan het gemeentehuis wapperen. Die dag wordt onder meer de kernwapenproblematiek aangekaart. In 1945 kwamen bij de aanvallen op Hiroshima en Nagasaki honderdduizenden mensen om het leven en begon de kernwapenwedloop. Vandaag zijn er nog steeds meer dan 17 000 kernwapens in de wereld. Ook in België liggen kernwapens opgeslagen.

Kernwapens maken geen onderscheid tussen militairen en burgers. Ze maken onevenredig veel slachtoffers en het risico op onnodig lijden is groot. Hoewel het nooit tot een expliciet verbod op het gebruik van kernwapens is gekomen, zou dat volgens de basisbeginselen van het Internationaal Humanitair Recht moeten gebeuren. Het gemeentebestuur van Zemst wil de oproep voor een kernwapenvrije wereld mee kracht bijzetten. Ook inwoners kunnen die eis steunen door een vredesvlag uit te hangen. Vredesvlaggen zijn te koop via www.vredesweek.be/materiaal.

 

Oost-Congo

De Internationale Dag van de Vrede is de startdag van de Vlaamse Vredesweek die loopt van 21 september tot 2 oktober. De Vlaamse Vredesweek is het lanceerplatform voor de bredere campagne Kies Voor Vrede! Ontwapen Oost-Congo. Die vraagt aandacht voor het belang van de ontwapening en reïntegratie van rebellen als essentiële stap naar duurzame vrede in Oost-Congo. De regio wordt al 20 jaar verscheurd door geweld dat telkens weer oplaait.

 

 

Vredesvlag

 

Sinds onze gemeenteraad in 2007 de engagementsverklaring “Zemst Vredesgemeente” van Pax Christi ondertekende, ondernemen wij jaarlijks met enkele betrokken vrijwilligers actie naar de leerlingen van de basisscholen van Zemst toe,  betrekken we onze burgers bij de herdenking van Wapenstilstand en bij de problematiek van vluchtelingen en actuele conflicten in de wereld. Met het aangeplante vredesbos en de inrichting van het Plein van de Verdraagzaamheid in Zemst zetten we de vredesgedachte nog meer in de verf.

 

In die gedachte steunen wij ook de volgende organisaties Amnesty International en Mayors for Peace voor naleving van alle mensenrechten met de Universele verklaring van de Rechten van de Mens als leidraad en voor een wereldwijde kernontwapening tegen 2020.

Contact

Ontwikkelingssamenwerking

Hoogstraat 69

1980 Zemst