sprite
Gemeente Zemst

Algemeen directeur

Als hoofd van het gemeentepersoneel coördineert de algemeen directeur de gemeentelijke diensten. Zij is de voorzitter van het managementteam. De algemeen directeur woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen en is verantwoordelijk voor de notulering van besluiten. Zij adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. De algemeen directeur ondertekent samen met de burgemeester alle uitgaande briefwisseling. De stukken van de gemeenteraad ondertekent zij samen met de voorzitter van de gemeenteraad.

Contact

Secretariaat

De Griet 1

1980 Zemst

T 015 62 71 71

F 015 62 71 77

E gemeente@zemst.be

Bekijk ook