sprite
Gemeente Zemst

Milieu

De dienst Milieu staat in voor:

  • meldingen en aanvragen milieu- en natuurvergunningen. (kapmachtigingen niet meer à is verhuisd naar dienst stedenbouw)
  • klachten inzake milieuhinder en –problemen (geluid, geur, licht, bodemverontreiniging, afval, dieren, distels, …)
  • drinkwaterontledingen voor woningen zonder wateraansluiting
  • subsidie-aanvragen voor regenwaterputten, individuele behandeling afvalwaterinstallaties, aanplanting en onderhoud houtige vegetatie, beheer waardevolle graslanden, beheer amfibieënpoelen
  • natuurprojecten
  • voorbereidingen, verslaggeving milieuadviesraad
  • toezicht Legionellabesluit
  • haagplantactie
  • kippenactie
  • info vogelgriep

 

De dienst Milieu vind je op de eerste verdieping van het gemeentehuis, op het einde van de gang links.

 

Hoe kan je ons contacteren?

Rony Sanchez

Milieuambtenaar

De Griet 1

1980 Zemst

T 015 62 71 45

F 015 62 71 77

E milieu@zemst.be

Postadres

College van Burgemeester en Schepenen

De Griet 1

1980 Zemst

F 015 62 71 77

E gemeente@zemst.be