sprite
Gemeente Zemst

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Denk je aan een belangrijk project zoals bouwen of verbouwen? Heb je een concreet bouwproject? Heb je een vergunning nodig? Wil je een bouwovertreding melden?

De dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw geeft algemene stedenbouwkundige informatie en inlichtingen en helpt je met:

 • stedenbouwkundige vergunningen (bouwen en verbouwen)
 • verkavelingvergunningen en wijzigingen
 • stedenbouwkundige attesten, planologische attesten
 • verdelingsplannen
 • stedenbouwkundige uittreksels (notarissen)
 • structuurplanning en Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)
 • Gewestplan en Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s),
 • vergunningen- en plannenregister
 • leegstand en verwaarlozing van woningen en bedrijfsgebouwen
 • inlichtingen allerlei overheidspremies i.v.m. verbouwen, slopen, saneren e.d.
 • inzage kadaster
 • onbewoonbaarverklaringen
 • monumenten en landschappen (beschermingsbesluiten)
 • sociale huisvestingsprojecten

 

De dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw vind je op de eerste verdieping van het gemeentehuis, op het einde van de gang rechts, recht tegenover de dienst Milieu.

 

Hoe kan je ons contacteren?

Lindsay rinckhout

Diensthoofd Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

De Griet 1

1980 Zemst

T 015 62 71 31

F 015 62 71 77

E stedenbouw@zemst.be

Postadres

College van Burgemeester en Schepenen

De Griet 1

1980 Zemst

F 015 62 71 77

E gemeente@zemst.be