sprite
Gemeente Zemst

Commissie Heyvaert

COMMISSIE HEYVAERT

Deze gemeenteraadscommissie werd opgericht in de schoot van de gemeenteraad en telt 15 leden. Alle politieke partijen zijn er in vertegenwoordigd.

In deze commissie worden de agendapunten besproken die behoren tot de bevoegdheden van de schepenen Koen Vandermeiren, Dirk Van Roey, Jan Verdoodt, Piet Van Grunderbeek en Kathleen Goovaerts.

De volledige samenstelling ziet er als volgt uit:

De bedoeling en werking van een commissie bestaat erin de dagordepunten van de gemeenteraad vóór de zitting van de gemeenteraad te bespreken en toelichtingen te geven.

De commissie behandelt eveneens dossiers die in voorbereiding zijn of er worden inlichtingen meegedeeld over bepaalde kwesties, punten en aangelegenheden.