sprite
Gemeente Zemst

Commissie Keersmaekers

COMMISSIE KEERSMAEKERS

Deze gemeenteraadscommissie bespreekt alle aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheden van burgemeester Bart Coopman en de schepenen Veerle Geerinckx en Kristel Van Praet.

Zij telt 15 leden en alle politieke partijen zijn er in vertegenwoordigd.

De volledige samenstelling ziet er als volgt uit:

De commissie vergadert ter voorbereiding van de gemeenteraad. Het bevoegd lid van het college van burgemeester en schepenen licht de agendapunten van de gemeenteraad nader toe en beantwoordt vragen die door de gemeenteraadsleden worden gesteld.
Ook nieuwe beleidsideeën worden door de commissie besproken vooraleer ze aan de dagorde van de raad worden geplaatst.