sprite
Gemeente Zemst

Sokone

Stedenband Zemst – Sokone

 

Sokone is een gemeente in het West-Afrikaanse land Senegal. De gemeente Zemst wisselt met Sokone 'gemeentehuis-ervaring' uit. Het doel van onze stedenband is de dienstverlening voor de bevolking te verbeteren. Er zijn vijf samenwerkingsterreinen vastgelegd:

  1. Gemeentelijke bestuursorganisatie en ambtelijk apparaat met zorg voor de kwaliteit van de dienstverlening en de participatie van de burger.
  2. Sociale dienstverlening met het oog op de integratie van de hele bevolking en op de strijd tegen de armoede en de uitsluiting.
  3. Milieu met vooral aandacht voor composteren, sorteren en de sensibilisatie van de bevolking rond afval.
  4. Ruimtelijke ordening, urbanisatie en openbare werken.
  5. Socio-culturele samenwerking en uitwisseling.

Federaal subsidieprogramma

Sinds 2017 neemt de gemeente deel aan het federaal gesubsidieerde programma van de VVSG (2017-2021) rond de gemeentelijke internationale samenwerking met Sokone m.b.t. afvalbeheer en een goed beheer van de natuurlijke hulpbronnen (zoals de mangroves).