Ruimingswerken op onbevaarbare waterlopen

In de periode van 1 december 2021 tot 31 maart 2022 gebeuren oppervlakkige ruimingswerken aan de provinciale waterlopen.

In Zemst wordt gewerkt aan:

  • Aabeek nr. 1.002;
  • Laarbeek nr. 1.004 - met uitsluiting van het Kolintenbos;
  • Leibeek nr. 1.003;
  • Leibeek nr. 1.042;
  • Kesterbeek nr. 1.039
  • Landgracht nr. 1.047;
  • Beek nr. 1.005;
  • Molenbeek nr. 1.040 - deel stroomafwaarts Hoogstraat;
  • Kleemspoelbeek nr. 1.041;
  • Driesbeek nr. 1.043.

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van de ruimingswerken in het Zennebekken – Deel Noord. De firma 'AD bvba, Zauwerstraat 31 te Kalken' zal deze werken uitvoeren. De leidend ambtenaar is ing. Hendrik Vanstechelman (tel. 02 456 07 28). Ben De Ridder (tel. 02 456 07 22) en Hans Cornelissen (tel. 02 456 07 20) - deskundigen-adjunct waterlopen - zullen de uitvoering der werken opvolgen. Wij herinneren er aan dat de aangelanden doorgang moeten verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Gepubliceerd op vrijdag 7 januari 2022 16.18 uur