Nieuwe verzekeringsportefeuille gemeente: besparingen en uitgebreide bescherming.

Een nieuw verzekeringscontract bespaart de gemeente tienduizenden euro per jaar.

Het gemeentebestuur ging een gezamenlijke verzekeringsportefeuille gemeente-OCMW-AGB-politiezone aan. Er werden niet alleen lagere premies bedongen, ook een kwaliteitsvolle dienstverlening en zelfs uitbreidingen werden verkregen. Dit resulteert in een verbetering, een uitbreiding van beschermingen en besparingen tegelijk, een echte win-win situatie.
De besparing in verzekeringspremies komt, afgerond en afhankelijk van wijzigingen aan personeels-, gebouwen- en voertuigenbestand, op ongeveer € 67 000 voor gemeente en OCMW en € 160 000 voor de politiezone.

Gepubliceerd op dinsdag 5 maart 2019 16.22 uur