Nieuw samengestelde Gecoro van start

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) adviseert het gemeentebestuur bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, beleidsplannen, gemeentelijke stedenbouwkundige bouwverordeningen en andere grote stedenbouwkundige projecten.

Na de startvergadering van de nieuw samengestelde Gecoro, maken de leden binnenkort een rondrit per bus door Zemst om hen wegwijs te maken in de gemeente en in de ruimtelijke projecten die belangrijk zijn. Tijdens de rondrit, uitgestippeld en voorbereid door team Omgeving, krijgen zij uitleg over enkele al gerealiseerde projecten en over nog te realiseren projecten waarover de Gecoro in de nabije toekomst advies moet geven. Tegelijk is deze rondrit een gelegenheid voor de leden om elkaar beter te leren kennen en het kan hen helpen om meer voeling te krijgen met het terrein. Zo krijgt deze adviesraad alvast een toffe en leerrijke start!

Gepubliceerd op dinsdag 10 september 2019 16.28 uur