Een nieuw jaar en een nieuw lid in het schepencollege

Een nieuw jaar en een nieuw lid in het college van burgemeester en schepenen. En wist je dat er ook een wissel gebeurde in 2020 in het brandweercollege?

Rozita Vervoort verliet (zoals afgesproken) als schepen van Welzijn het toneel begin 2022. Dominique Van Haesendonck vult haar plaats in. Deze wissel bracht een aantal wijzigingen mee in de verdeling van de bevoegdheden:

  • Dominique Van Haesendonck is nu schepen van cultuur, bibliotheek, senioren, jubilarissen, buurtwerking, erfgoed & archeologie, vrijwilligersbeleid, lokale economie en markten & kermissen.
  • Kathleen Goovaerts is nu schepen van sociale zaken, kinderopvang, integratie, gelijke kansen, armoede, welzijn en gezondheid.

De bevoegdheden van alle schepenen en de contactgegevens vind je op deze pagina. Bedankt voor je inzet Rozita en veel succes aan Dominique!

Brandweercollege

Wist je dat onze burgemeester, Veerle Geerinckx, sinds 1 januari 2020 in het brandweercollege zetelt? Ze vervangt de burgmeester van Meise in dit orgaan. In het brandweercollege zetelen negen burgmeesters die samen de brandweerzone besturen. Zemst ligt binnen de brandweerzone Vlaams-Brabant West, waar 33 gemeenten deel van uitmaken.

Het eerste brandweercollege van dit jaar is intussen achter de rug. Gezien onze brandweer een belangrijke schakel is in een goed uitgebouwde veiligheid, zal onze burgemeester zich hier actief voor engageren. Ze zal mee de vinger aan de pols houden en samen met haar collega’s een actieve opvolging doen. Er zijn immers heel wat uitdagingen die op de tafel liggen op vlak van een toekomstige uitbouw. Bijvoorbeeld de vrijwilligerswerking, een stabiel personeelsbestand en een goede uitbouw van uitvalsbasissen.

Gepubliceerd op dinsdag 11 januari 2022 14.30 uur