Nachtwinkels en belwinkels

Nacht- en belwinkels maken een deel uit van het hedendaagse winkelaanbod. Ze beantwoorden aan een economische noodzaak en de wijzigende sociologie. Door onze steeds toenemende flexibiliteit en mobiliteit verspreidde dit fenomeen zich vanuit de centrumsteden naar meer landelijke en zelfs woongemeenten. De vestiging van nachtwinkels houdt een verhoogd risico in op vlak van veiligheid, openbare orde, nachtlawaai, alcoholverbruik en reinheid van het openbaar domein. Gelet op de ervaringen met dit soort handelszaken in de steden, is het aangewezen om een vorm van specifieke controle uit te oefenen.

Reglement

De wet op de openingsuren voor kleinhandelszaken laat toe dat gemeenten aanvullende reglementering opstellen. De vestiging en uitbating van nacht- en belwinkels wordt geregeld in titel 6 hoofdstuk 3 (art. 309 t/m 331) van het algemeen zonaal politiereglement, dat je hier kan downloaden. Het reglement legt zowel de verplichting van een vestigings- als van een uitbatingsvergunning op, die pas worden uitgereikt na uitgebreid onderzoek.

Onder 'belwinkel' verstaan we hier alle 'private bureaus voor telecommunicatie', in de volksmond belwinkel, phoneshop of internet-café genoemd.

Op de uitbating van een nacht- of belwinkels wordt zowel een eenmalige gemeentelijke openingsbelasting als een jaarlijkse gemeentebelasting geheven. De verschuldigde bedragen vind je in het betreffende reglement dat je onderaan deze pagina kan downloaden.

Aanvraag

Wie in Zemst een nachtwinkel wenst te openen, moet een schriftelijke aanvraag indienen. Op eenvoudig verzoek kan je bij de medewerker Lokale Economie de nodige aanvraagformulieren bekomen.

Eerst wordt de vestigingsaanvraag onderzocht. Er wordt nagegaan of er bezwaren zijn tegen het vestigen van een nachtwinkel op de gevraagde locatie. Verschillende punten komen aan bod: de ruimtelijke ligging, parkeergelegenheid en de impact op de verkeersveiligheid en de openbare orde. Daartoe worden adviezen ingewonnen bij de politie en het gemeentelijk team Omgeving.

Als de vestiging is toegestaan, komt de uitbatingsaanvraag aanbod. Identiteit en strafregister van de aanvrager worden onderzocht. De winkel wordt gecontroleerd op vlak van o.a. brandveiligheid en milieu-hygiëne.

Een aanvraag wordt pas verwerkt zodra hij volledig wordt verklaard. Reken op enkele weken tijd tussen de volledigheidsverklaring en de uiteindelijke aflevering van de betreffende vergunning.