Nachtwinkels

Nachtwinkels maken een deel uit van het hedendaagse winkelaanbod. Hun succes bewijst dat ze beantwoorden aan een economische noodzaak. Door onze steeds toenemende flexibiliteit en mobiliteit verspreidt dit fenomeen zich vanuit de centrumsteden naar andere gemeenten. De vestiging van nachtwinkels houdt evenwel een verhoogd risico in op vlak van veiligheid, openbare orde, nachtlawaai, alcoholverbruik en reinheid van het openbaar domein. Gelet op de ervaringen met dit soort handelszaken in de steden, is het aangewezen om een vorm van specifieke controle uit te oefenen.

Reglement

De wet op de openingsuren voor kleinhandelszaken laat toe dat gemeenten een aanvullend reglement opstellen. In 2008 keurde de gemeenteraad het politiereglement betreffende nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie goed.

Het reglement legt zowel de verplichting van een vestigings- als van een uitbatingsvergunning op, die pas worden uitgereikt na uitgebreid onderzoek. Binnen het bestaande wettelijke kader, worden in Zemst de openingsuren (tot 2 uur ’s nachts) en de nachtelijke alcoholverkoop (verboden vanaf 22 uur) beperkt. Het reglement regelt meteen ook de vestiging en uitbating van zogenaamde 'private bureaus voor telecommunicatie', beter bekend als phoneshops of internet-café's.

Opgelet! Er is ook een eenmalige gemeentelijke openingsbelasting en jaarlijkse gemeentebelasting te betalen. De verschuldigde bedragen vind je in het betreffende reglement.

Aanvraag

Wie in Zemst een nachtwinkel wenst te openen, moet een schriftelijke aanvraag indienen. Op eenvoudig verzoek kan je bij de dienst Lokale Economie de nodige aanvraagformulieren bekomen.

Eerst wordt de vestigingsaanvraag onderzocht. Er wordt nagegaan of er bezwaren zijn tegen het vestigen van een nachtwinkel op de gevraagde locatie. Verschillende facetten komen aan bod: de ruimtelijke ligging, parkeergelegenheid en de impact op de verkeersveiligheid en de openbare orde. Daartoe worden adviezen ingewonnen bij de politie en de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw.

Pas als de vestiging is toegestaan, wordt de uitbatingsaanvraag ingediend. Identiteit en strafregister van de aanvrager worden onderzocht. De winkel wordt gecontroleerd op vlak van o.a. brandveiligheid en milieu-hygiëne.

Reken op 4 tot 6 weken tijd tussen de indiening van de volledige, initiële vestigingsaanvraag en de uiteindelijke aflevering van de uitbatingsvergunning.