Mobiele recyclageparken Zemst

De afvalintercommunale Incovo heeft de voorbije twee jaren al een tiental mobiele recyclageparken opgezet. Deze waren telkens een groot succes.

De goede evaluatie van dit proefproject heeft ertoe geleid dat opnieuw subsidies werden verkregen om het project te hernemen. De mobiele parken vinden plaats op locaties met verhoogde aanwezigheid van sociale doelgroepen en personen met beperkte mobiliteit. Het mobiele park richt zich enkel op de aanvoer van kleinere hoeveelheden afvalstoffen die bij voorkeur niet met de wagen worden aangebracht.

De bedoeling is om alle gezinnen de mogelijkheid te geven om recycleerbare afvalstromen apart aan te bieden. Tevens is het ook de bedoeling om gezinnen met drempelvrees of onbekendheid jegens het gewone recyclagepark de weg te wijzen in het reguliere circuit.

Op vrijdag 21 juni 2019 worden in Zemst twee mobiele recyclageparken georganiseerd:

  • Guldenboomlaan: van 13 tot 14.30 uur
  • Felix Cottage club (Elzenstraat): van 15 tot 16.30 uur.
Gepubliceerd op woensdag 12 juni 2019 9.35 uur