Militieattest

Een militieattest is een attest dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed.

Je hebt dit attest soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor de pensioenaanvraag.

Voorwaarden

Alleen mannen die geboren zijn voor 1 januari 1976 kunnen een militieattest krijgen.

Procedure

Je kan dit attest aanvragen bij:

  • het gemeentebestuur van de woonplaats
  • het gemeentebestuur van de militiewoonplaats als je niet meer in België woont. Dit is de plaats waar de persoon ingeschreven was op 1 oktober van het jaar waarin hij 16 jaar werd.

Heb je een stamboekuittreksel nodig dan kan je het attest aanvragen bij het Ministerie van Defensie op volgend adres:

Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Centrale Dienst van het Stamboek
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel
t 0800/333.48 

mail: dghr.hrgan@mil.be

Op de website van het Ministerie van Defensie kan je ook doorklikken naar een contactformulier om het gewenste document te bekomen.

Dit kan enkel op afspraak. Deze kan u telefonisch maken via 015/61.88.90.

Bedrag

Een militieattest is gratis.

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart
  • Je militieattest of de laatst ontvangen militiedocumenten.