Melden schade openbaar domein

Via het meldpunt wegen van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid kan je gebreken aan de weginfrastructuur melden.

Het knelpunt melden gebeurt in 4 stappen. Je melding wordt finaal in dossiervorm bezorgd aan de bevoegde wegbeheerders. Dit is de gemeente Zemst in het geval van gemeentewegen, het Vlaams Gewest als je melding over een gewestweg handelt.

Meldingen op en rond fietspaden gebeuren via een apart meldpunt, het Meldpunt Fietspaden.