Melden schade openbaar domein

Via het meldpunt wegen van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid kan je gebreken aan de weginfrastructuur melden.

Het knelpunt melden gebeurt in 4 stappen. Je melding wordt finaal in dossiervorm bezorgd aan de bevoegde wegbeheerders. Dit is de gemeente Zemst in het geval van gemeentewegen, het Vlaams Gewest als je melding over een gewestweg handelt.