Melden defecte straatlamp

Waar defecte straatlampen melden?

Geef het nummer van de paal door aan de beheerder.

Witte sticker: onder beheer van AWV - www.meldpuntwegen.be of via het gratis nummer 1700

Gele sticker: onder beheer Fluvius - www.straatlampen.be of via het gratis nummer 0800 6 35 35