Mantelzorgpremie

Mantelzorgers kunnen een mantelzorgpremie aanvragen. Deze premie kan je aanvragen bij de onthaalmedewerkers. Je kan ook het aanvraagformulier onderaan deze pagina vinden. Bezorg dit samen met de nodige documenten aan socialepremies@zemst.be.

Voor wie?

  • Je bent een mantelzorger als je langdurig en zonder vergoeding hulp biedt aan een persoon met een beperking of ziekte of aan een hulpbehoevende persoon uit je omgeving. 

Voorwaarden

  • Je hebt geen recht op de premie als de persoon waarvoor je zorgt al recht heeft op een premie in het kader de Vlaamse Zorgverzekering.
  • De hulpbehoevende dient op het grondgebied van Zemst te wonen.

Procedure

  • Bij je aanvraag zal je een vragenlijst krijgen, waarbij we nagaan in hoeverre en in welke graad de persoon waarvoor je zorgt hulpbehoevend is.

Bedrag

  • €40 per maand.