Mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Een mantelzorger is iemand die onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, persoon met een beperking of hulpbehoevende persoon in zijn of haar omgeving. Dit kan een familielid, vriend, buur of andere bekende zijn. Mantelzorgers bieden hulp die verder gaat dan normale, dagelijkse zorg en kan variëren van persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken tot emotionele steun en begeleiding bij medische afspraken.

Mantelzorg kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld na een operatie, of langdurig, zoals bij dementie. Het kan fysiek en emotioneel zwaar zijn, aangezien mantelzorgers vaak een balans moeten vinden tussen hun zorgtaken en hun eigen leven, werk en welzijn. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving omdat zij de zorgdruk verlichten en bijdragen aan het welzijn van degene voor wie zij zorgen.

Wat doet Zemst voor mantelzorgers?

Mantelzorgers kunnen onder bepaalde voorwaarden een maandelijkse mantelzorgpremie ontvangen. Deze premie kan je aanvragen via mail of bij de onthaalmedewerkers, je vind alle info en aanvraagformulieren terug op deze pagina

Organisaties 

Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden en organisaties die mantelzorgers hulp en advies bieden

Nog een vraag?

Vragen over jouw mantelzorgsituatie? Ventileren over de zorg? Bel GRATIS naar de mantelzorglijn van één van de mantelzorgverenigingen. Bereikbaar tijdens de kantooruren.
Je hoeft geen lid te zijn.