Maaien van bermen

Vraag je je soms af wanneer we bermen maaien? De gemeente werkt volgens een vast maaischema. Sinds 15 september krijgen de bermen buiten de bebouwde kom hun tweede maaibeurt.

Afweging tussen veiligheid en biodiversiteit

Bermen zijn belangrijk voor de veiligheid, maar ook voor de biodiversiteit. Bermen zijn dan ook meestal groen met gras, bomen, bermplanten … Het zijn leefgebieden voor veel soorten planten en dieren. Het maaibeleid kan een positieve bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit en verbetering van klimaatadaptatie. Maar dit mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid. Daarom maaien we tijdig.

Voor voldoende zicht en veiligheid van de weggebruikers worden alle Zemstse bermen jaarlijks minstens één keer gemaaid. Heb je interesse in het volledige maaischema? Neem dan een kijkje op deze pagina. Op bepaalde landelijke locaties wordt een ander maairegime toegepast om bijvoorbeeld de Grote Pimpernel of andere belangrijke elementen van de biodiversiteit te beschermen.

Provinciale maaiwerken

Niet alle bermen moeten gemaaid worden door gemeentepersoneel. In de periode van 15 september tot 31 oktober zal de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant ook enkele maaiwerken uitvoeren aan de provinciale waterlopen. Hier valt ook de fietssnelweg F1 langs de Zenne onder. Om de veiligheid van de fietsers te garanderen wordt deze, indien nodig, tussendoor door het gemeentepersoneel onderhouden.

Wil je iets melden? Dat kan altijd via www.zemst.be/melding.

Gepubliceerd op dinsdag 19 september 2023 14.37 uur