Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Daarnaast biedt het de mogelijkheid aan mensen uit de sector om samen na te denken over maatschappelijke problemen, praktische vertaling van wetgeving, versterking van visies rond kinderopvang en verbreden van kennis door samenwerking.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het forum dat zich beraadt en afspraken maakt over de oprichting van het Lokaal Loket Kinderopvang.

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Kristin De Ridder: kristin.deridder@zemst.be of 015 61 87 24