Loket Onderhoud Buitengebied in het Westelijk landbouwgebied

Loket Onderhoud Buitengebied in het Westelijk landbouwgebied

Het plattelandsproject ‘Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant’ is het project waarin de gemeente samen met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters en het Agrobeheercentrum Eco² de handen in elkaar slaan om het landschapsonderhoud in het Westelijke landbouwgebied van Zemst naar een hoger niveau te tillen en te werken aan een kwalitatief klimaatbestendig landschap. Het gaat om het duurzaam onderhoud van (achterstallige) houtkanten en grachten.

 

Beheervisie

Het gebied is in kaart gebracht en er is een gedragen beheervisie uitgewerkt. In de visie is rekening gehouden met de aanwezige fauna en flora, landbouwactiviteiten, verkeersfunctie, landschappelijke functie, de waterhuishouding en eventuele circulaire economie. Het pilootgebied is verdeeld in zones en per zone is een doeltype (= richtlijn) bepaald. De visie vind je onderaan terug.

Meer info:

margot.degroote@brabantsekouters.be (T. 0491 02 16 90)

mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be (T. 0473 38 48 74)