LAC of lokale adviescommissie

Personen die er niet in slagen hun facturen tijdig te betalen worden uitgenodigd op het LAC. op dit overleg is er iemand aanwezig van de energie- of waterleverancier en vertegenwoordigers van het OCMW.

Het is altijd in je voordeel om je situatie zelf te komen toelichten op deze LAC-zitting. Indien je niet kan komen neem je best zelf contact op met Fluvius of De Watergroep om een regeling te treffen.

Samen zoeken we naar een oplossing voor je betalingsproblemen.

Een van de mogelijke oplossingen is het installeren van een budgetmeter voor je energieschulden of een afbetalingsplan.