Kwaliteitsvol wonen in oude woningen

Het gemeentebestuur wil inzetten op kwaliteitsvol wonen.

Erg oude woningen op het grondgebied van Zemst werden in kaart gebracht. De eigenaars worden aangeschreven en geïnformeerd over de subsidiemogelijkheden bij het renoveren van hun woning (indien dat aan de orde is) zodat ze beantwoordt aan de normen van de Vlaamse Wooncode.

Gepubliceerd op dinsdag 6 augustus 2019 14.18 uur